Ar pastāvīgo komiteju lēmumiem, kā arī domes 20.aprīļa sēdes lēmumu par labu nekustamajam īpašumam Kuršu ielā 18 tiek noteikts ēkas servitūts jeb "gaismas tiesība". Ar šādu lēmumu nekustamā īpašuma Kuršu ielā 18 īpašniekam tiek piešķirtas tiesības ietaisīt logus vai gaismas caurumus nekustamā īpašuma Kuršu ielā 18 mūrī cieši pie pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37 robežas.

Nekustamā īpašuma Kuršu ielā 18 īpašnieks iemaksās pašvaldības budžetā lēmumā paredzēto vienreizējo samaksu 5% no kadastrālās vērtības.

Apgrūtinātā zemesgabala Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37 daļas platība sastāda 373,8 m2, kuras kadastrālā vērtība ir 5319,17 eiro. Vienreizējais maksājums 5% no kadastrālās vērtības ir 265,96 eiro.

Nekustamajā īpašumā Kuršu ielā 18, Liepājā tiek veikta pārbūves būvniecības iecere. Civillikums noteic, ka ietaisīt logus uz blakus zemesgabala pusi jau pastāvošajās sienās, kas stāv pie pašas robežas vai tuvāk par četriem metriem no robežas, drīkst tikai ar īpašnieka – kaimiņa zemesgrāmatā ierakstītu piekrišanu. "Gaismas tiesību" var nodibināt, piešķirot tiesību ietaisīt logus vai gaismas caurumus savā sienā vai mūrī cieši pie kaimiņa robežas, vai tuvāk pie tās nekā likumā atļauts. Ievērojot to, lai saņemtu kaimiņa saskaņojumu loga izbūvei uz robežas esošā sienā, nepieciešams nodibināt ēkas servitūtu (gaismas tiesību), kas nostiprināta zemesgrāmatā.