Liepājas domē 8.oktobrī pieņemts lēmums nojaukt neizmantotās būves Celtnieku ielā 2, kuras vasarā iegādājās pašvaldība.

Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls informēja, ka "tā ir pašvaldības ēka, padomju laikos – bijušās Okeāna zvejas flotes bāzes caurlaides ēka, kas daļēji aizšķērso Celtnieku ielu. Turklāt tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, tā ir sliktā tehniskā stāvoklī, tādēļ to nojauks."

Jau rakstījām, ka pašvaldības pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja noteiktā būvju cena ir Ls 16 900 un 25.jūlija domes sēdē deputāti akceptēja šo darījumu.

Toreiz Liepājas mērs Uldis Sesks Finanšu komitejas sēdē uzsvēra, ka šis īpašums (kādreizējais radiocentrs) ir "kā augonis" renovētās Celtnieku ielas sākumā. Tas arī traucējot paplašināt ielas pieslēgumu Vecās ostmalas promenādei.