Turpinoties vasarai, būtiski pieaug publisku pasākumu skaits. Līdz ar to Liepājas valstspilsētas pašvaldības atgādina, ka gan par pasākumu norisi, gan par tirdzniecības organizēšanu ārtelpās jāsaņem nepieciešamie saskaņojumi ar pašvaldību, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Rīkojot sabiedrībai pieejamu, publisku svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumu ārtelpās, tostarp namu iekšpagalmos, tas jāsaskaņo pašvaldībā un jāsaņem rīkošanas atļauja. Lai saņemtu saskaņojumu, ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par publiskā pasākuma rīkošanu, sniedzot detalizētu informāciju un pievienojot nepieciešamos dokumentus. Neskaidrību gadījumā var saņemt konsultāciju, zvanot pa tālruni: 63 404 750.

Lai Liepājas pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu izskatīšanas komisija pieņemtu lēmumu par atļaujas vai saskaņojuma izsniegšanu, pasākuma rīkotāji var tikt uzaicināti uz komisijas sēdi, kuras laikā tiek precizēti neskaidrie jautājumi. Atļauju publiska pasākuma rīkošanai pašvaldība izsniedz pēc tam, kad pasākuma organizators iesniedzis civiltiesiskās apdrošināšanas apliecinošu dokumentu. Plašāka informācija skatāma pašvaldības mājaslapā: www.liepaja.lv/publisku-pasakumu-saskanosana/

Vienlaikus, ja pasākuma laikā paredzēta ielu tirdzniecība, ēdināšana vai alkohola tirdzniecība, komersantam, kas sniedz pakalpojumu, nepieciešams saņemt pašvaldības atļaujas. Tirdzniecības atļauja tiek izsniegta tikai pēc pasākuma saskaņošanas. Ja visi nepieciešamie dokumenti ir savlaicīgi iesniegti un samaksāta pašvaldības nodeva, pašvaldības atļauja tiek izsniegta ne vēlāk kā piecu līdz desmit daba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Konsultāciju par tirdzniecības atļaujām var saņemt, zvanot klientu apkalpošanas speciālistei tirdzniecības jautājumos pa tālruni: 63 404 779. Papildu informācija par nepieciešamo dokumentāciju atrodama pašvaldības mājaslapā: www.liepaja.lv/uznemejiem/atlaujas-un-licences/tirdzniecibas-atlaujas/

Vienlaikus atgādinām, ka Liepājā izveidots vienots pasākumu kalendārs kalendars.liepaja.lv, kurā paši pasākumu organizatori var pievienot savus pasākumus. Aktuālie pasākumi tiek komunicēti pilsētas sociālajos tīklos un publicitātes materiālos. Līdz ar to vēlams, lai pasākums kalendāram tiktu pievienots vismaz divas nedēļas pirms tā norises.