Turpinoties ārkārtas situācijai sakarā ar "Covid-19" izplatību, komisija, kas vērtē projektu pieteikumus uz kultūras pieminekļu saglabāšanu, pagarina pieteikumu iesniegšanas termiņu – no 31.marta uz 14.aprīli, informē Liepājas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Sakarā ar attālināto saziņu un citiem ierobežojumiem, ēku kultūras pieminekļu īpašniekiem, kas vēlas saņemt līdzfinansējumu, dokumentu sagatavošana, piemēram, tāmju sastādīšana atbilstoši noteikumu prasībām, ir apgrūtināta. Komisija ir ņēmusi vērā šos apstākļus un nolēmusi nākt pretim iedzīvotājiem.

Šobrīd konkursam jau iesniegti pieci pieteikumi, lai pretendētu uz pilsētas līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai.

Līdzfinansējumam 2021. gadā pilsētas budžetā ir rezervēti 50 000 eiro. Šī summa, iespējams, vēl tiks palielināta.

Plašāka informācija par projektu konkursa nosacījumiem ir pieejama tīmekļvietnes sadaļā Līdzfinansējums ēkām ar kultūras pieminekļa statusu.

Sagatavojot projekta pieteikumu, aicinām konsultēties ar Liepājas pilsētas būvvaldes kultūras pieminekļu inspektori Ilzi Bernāti, tālrunis: 63 404 419.

Plānoto izmaksu aprēķins, pirms projekta iesniegšanas, ir jāsaskaņo ar Komunālās pārvaldes būvtehniķi Juri Jākobsonu (Uliha ielā 44, Liepājā, tālrunis: 29 148 047).

Šis jau ir septītais gads, kopš pašvaldība īsteno atbalsta programmu kultūras pieminekļu saglabāšanai. Pašvaldība aicina to ēku, kas ir kultūras pieminekļi, īpašniekus (valdītājus) izmantot piedāvāto līdzfinansējumu, sagatavojot un iesniedzot savus projektu pieteikumus.