Līdz Lieldienām pilsētā un gar veloceliņu starp Jūrmalas ielu un Pērkones ielu intensīvi tika zāģēts un apzāģēts. Kā pamanījuši portāla lasītāji – nozāģēto koku un zaru kaudzēs redzamas arī savulaik stādītās priedītes. Kāpēc tā un cik vēl ilgi turpināsies koku zāģēšana, jo klāt ir putnu ligzdošanas laiks, vaicājām šo darbu organizētājai – Komunālajai pārvaldei.


Saskaņā ar pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālista Aigara Štāla sniegto atbildi, koku ciršana ārpus meža zemes, tas ir, pilsētas ielās, parkos, skvēros un citās zaļajā teritorijās drīkst turpināties līdz 15. aprīlim.


Nozāģētie koki Radio ielas skvērā pēc Lieldienām.


Savukārt mežos, jaunaudzēs, putnu saudzēšana ligzdošanas un dzīvnieku vairošanās laikā ierobežojumi kopšanai ir noteikti jau no 1. aprīļa.

To nosaka Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 20. Punkts: "Pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam." Savukārt Ministru kabineta noteikumu "Dabas aizsardzības noteikumi mežu apsaimniekošanā" 10.1. punkts nosaka:  "Lai netraucētu dzīvniekus vairošanās sezonā, no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam ir aizliegta koku ciršana un kopšana mežā" (runa ir par kokiem līdz noteiktam vecumam, būtībā par  jaunaudzēm).

Štāls atzīst, ka gar veloceliņu starp Jūrmalas ielu un Pērkones ielu tiek izzāģētas arī tievas, panīkušas, kroplīgas vai biezi saaugušas priedītes, "lai dotu vairāk gaismas, barības vielas un attīstības iespējas stipriem, veselīgiem un perspektīviem kokiem".


Biezi saaugušās priedītes kāpās. Aigara Štāla foto.


Tāda, pēc Štāla teiktā, ir biotopu kopšanas metode.

"Pelēko kāpu joslā pie Jūrmalas ielas, piemēram, priedītes bija saaugušas biezā jo biezā pudurī. Tās noteikti bija paredzēts un arī tika izretinātas".


Papildināts. Kā novēroja irliepaja.lv, arī trešdien, 15. aprīlī, skvērā Radio ielā turpinājās koku apzāģēšana.


Kā skaidroja Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, "tur steidz pabeigt iesāktos darbus - kādi gali palikuši".

Pēc Štāla sacītā, termiņa neievērošanas kontrole šajā gadījumā ir pašvaldības policijas atbildība.

"Darbus līdz 15. aprīlim atļāva Apstādījumu uzraudzības komisija vēl 2019.gdada oktobrī. Radio ielā 12/14 notika koku vainagu kopšana un vairāku bojātu un bīstamu koku ciršana. Lai šajā privātajā teritorijā būtu gaisma, uzlabotu ainavu, novērstu ēkas apēnošanu. Paredzēts iestādīt astoņas Holandes liepas".