Pirms aukstās ziemas sezonas iestāšanās noslēgusies visu Liepājas Sociālā dienesta Nakts patversmes stāvu labiekārtošana – papildus iepriekšējos gados izremontētajiem diviem augšējiem stāviem, kur uzturas vīrieši, tikko pabeigts kosmētiskais remonts un istabiņu iekārtošana otrajā stāvā sievietēm.

Nakts patversmē iespējams īslaicīgi uzturēties līdz 120 cilvēkiem, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Patversmes otrajā stāvā veikts kosmētiskais remonts, nomainot veco grīdas segumu, durvis un griestu lampas – veco dienas gaismas lampu vietā tagad ir mūsdienīgs apgaismojums. Pavisam labiekārtotas un ar  jaunām mēbelēm aprīkotas gultas vietas 22 sievietēm. Kosmētiskais remonts paveikts arī 2. stāvā esošajās administrācijas telpās – klientu pieņemšanas telpā un medmāsas kabinetā, kur  nomainītas arī savu laiku nokalpojušās mēbeles.


Šogad patversmē iegādātas pavisam 40 jaunas gultas un nakts skapīši, nomainot vecās, izgulētās gultas un skapīšus. Līdz ar to vide šajā īslaicīgās uzturēšanās vietā kļuvusi tīrāka un pievilcīgāka. Gada aukstākajā laikā patversmē 2 – 6 vietīgās istabiņās iespējams  uzturēties līdz 120 cilvēkiem no ielas.  

Remonts un jauno durvju uzstādīšana kopā izmaksāja  ap 40 000 eiro, mēbeļu iegādei izlietots 4300 eiro.

Nakts patversmes pakalpojumu var saņemt cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas  personas, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā. Nakts patversmes klientiem tiek nodrošināta īslaicīga uzturēšanās un guļamvieta, duša, personiskās higiēnas līdzekļi, dezinfekcijas pasākumi, vakariņas un brokastis. Šobrīd jaunajiem Nakts patversmes apmeklētājiem, kuriem nav sava ģimenes ārsta, pašvaldība nodrošina arī bezmaksas "Covid-19"  testu pirms ierašanās patversmē.  

Nakts patversmes apmeklētājiem tiek sniegts atbalsts sociālo problēmu risināšanā un sociālā darbinieka konsultācijas, kamēr cilvēks spēj uzlabot savu situāciju un tikt pats pie sava mājokļa.


Lai saņemtu nosūtījumu uz Nakts patversmi, jāvēršas Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā. Ārpus Sociālā dienesta darba laika jautājumus par uzņemšanu izlemj  Nakts patversmes vadītājs. Patversmē gan netiek ielaisti cilvēki alkohola reibumā – šādiem klientiem nakts pārlaišanai tiek piedāvāta zemākā līmeņa patversme ēkas 1. stāvā.

Šobrīd patversmē vienlaicīgi uzturas 72 klienti, bet, iestājoties aukstākam laikam, klientu skaits varētu pieaugt. No 1.novembra Nakts patversmē apmeklētāji var ierasties no pulksten 18.

Nakts patversme atrodas Flotes ielā 7, tālr. 634488108.