Liepājas Universitātes (LiepU) infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācijas projekta  pabeigta Liepājas Universitātes studiju korpusa Kūrmājas prospektā 13 renovācija.

Renovācijas laikā nomainīta siltumapgādes sistēma, logi, durvis, daļēji atjaunots jumts, kā arī veikta fasādes atjaunošana. Remontdarbi kopumā izmaksājuši 109 295,02 LVL (t.sk. PVN).

Remontdarbus būvniecības uzņēmums SIA "Pro Dev" ēkā uzsāka pagājušā gada beigās, taču sarežģīto ēkas fasādes atjaunošanas darbu dēļ renovācija ieilga un tika pabeigta šī gada oktobrī. Iepriekšējā plānošanas periodā Kūrmājas prospekta ēka tika daļēji renovēta, izmantojot ERAF līdzekļus, EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzekļus. Liepājas Universitātes Projektu daļas vadītājs Atis Egliņš-Eglītis jau tagad uzskaita guvumus, ko sniedz Kūrmājas prospekta 13 korpusa renovācija: "Nomainot logus, šī gada enerģijas patēriņš ir samazinājies par 10 %. Prognozējam, ka ietaupījums būs vēl lielāks."

LiepU pārstāvis arī uzsver, ka piesaistīto projektu virsmērķis vienmēr ir bijis un būs students. "Tiek darīts viss, lai students Liepājas Universitātē justos komfortabli un saņemtu pašu jaunāko, aktuālāko un modernāko. Projektu finansējums mums sniedz iespēja pilnveidot studiju kvalitāti, veicināt zinātnes un infrastruktūras attīstību un paaugstināt universitātes konkurētspēju Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā," projektu nozīmīgumu komentē LiepU Projektu daļas vadītājs Atis Egliņš-Eglītis. Pašreiz ēkā, Kūrmājas prospektā 13, darbojas Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts un Mākslas pētījumu laboratorija.

Šobrīd īstenotais projekts "Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību" aptver trīs lielus blokus: datortehnikas un laboratoriju atjaunošanu un iegādi, renovācijas darbus un mēbeļu iegādi studiju korpusiem. Projekta mērķis ir attīstīt vides zinību un informācijas tehnoloģiju un pārējo prioritāro studiju programmu spektru, atbilstoši vietējās, reģionālās nozīmes vajadzību nodrošināšanai speciālistu sagatavošanā. Projekta kopējās izmaksas ir Ls  1 837 772, no kuriem 85% projekta izmaksu ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums. Liepājas Universitāte nodrošina līdzfinansējumu 7,5% apmērā, tāda paša apjoma līdzfinansējumu nodrošina Latvijas valsts.

Informāciju sagatavoja reklāmas un komunikācijas aģentūra "Addiction".