Šodien, 9.jūnijā, atsākti darbi, lai attīrītu no padomju militārā mantojuma ostas akvatoriju Karostā. Darbus veic Pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti" sadarbībā ar Liepājas SEZ pārvaldi, izmantojot pagājušā gadā Liepājas  pašvaldības iegādāto tehniku "Watermaster". Kā liecina iepriekšējās izpētes ostas akvatorijā Karostā joprojām atrodami dažādi metāla priekšmeti, kas straumju un vēju ietekmē pārvietojas un var radīt dažādus apdraudējumus, informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Darbus veic pašvaldības aģentūras “Nodarbinātības projekti" tad, kad ir piemēroti laika apstākļi – nav spēcīgs vējš un viļņošanās un tehnika nav nepieciešama citu darbu veikšanai Liepājas ezerā. Jau aprīlī vairākas dienas Karostā Katedrāles ielas galā ostas akvatorijā strādā multifunkcionālais amfībijas tipa ekskavators “Watermaster IV", vācot no ūdens laukā militāristu atstāto mantojumu – troses, enkurķēdes, sarūsējušas bojas utt. Tagad darbi atsākti.

Kā pastāstīja aģentūras "Nodarbinātības projekti" direktors Vairis Šalms, pārsvarā amfībija ceļ ārā sarūsējušas metāla troses un bojas.  “Lieguma dēļ Liepājas ezerā līdz 1. augustam neko nevar darīt, tad varam strādāt šeit. Lai arī tā ir ostas akvatorijas un ir izliktas brīdinājuma zīmes, cilvēki nāk un šeit peldas. Esam gandarīti, ka tagad tas būs kaut nedaudz drošāk."


 “Tā ir lieliska sadarbība ar pašvaldības aģentūru “Nodarbinātības projekti", laikā, kad tehnika nav nepieciešama ezera tīrīšanai to varam izmantot, lai izceltu no ostas akvatorijas Karostā dažādus metāla priekšmetus, ko esam saņēmuši mantojumā no PSRS militārās bāzes laikiem. Esam gandarīti, ka varam kopīgi padarīt kādu Liepājas daļu tīrāku un drošāku", uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis. Arī turpmāk iespēju robežās pašvaldības aģentūras “Nodarbinātības projekti" tehnika turpinās attīrīt ostas akvatoriju Karostā no militārā mantojuma, jo atkal un atkal parādās jauni priekšmeti, ko atskalo straumes vai pārvieto.

No 1951.– 1957.gada un no 1966.– 1991.gadam  Liepājas osta bija slēgta PSRS militāra bāze, bet saimniecisko darbību ostas teritorijā atsāka vien 1992.gadā paralēli Krievijas jūras kara flotes bāzes darbībai. Militāristi Liepājas ostu atstāja tikai 1994. gada 31. augustā.  Liepājas osta saņēma padomju armijas militāro mantojumu – 37 daļēji vai pilnībā nogrimuši kuģi un zemūdenes. Tāpat visdažādāko gabarītu metāla priekšmeti atrodami ostas akvatorijā Karostas rajonā. Militārais mantojums acīmredzot vēl ilgi liks par sevi manīt, jo atkal un atkal, mainoties straumēm un viļņošanās ietekmē, parādās jauni metāla priekšmeti.  

Diemžēl arī pēc apzināto metāla priekšmetu izcelšanas, peldēties ostas akvatorijā Karostā nebūs pavisam droši, jo smiltis var slēpt vēl citus metāla priekšmetus, kas zemūdens straumju ietekmē var tikt atsegti. Liepājas SEZ pārvalde aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, ievērot aizliegumu peldēties jūras piekrastē, kur izvietotas brīdinājuma zīmes un peldēties publiskās peldvietās, kur to darīt ir droši.