Mācību "Flotex 2017" laikā mīnu kuģu eskadras ūdenslīdēji pie Liepājas ostas Ziemeļu vārtiem 0,8 jūras jūdžu attāluma no krasta atrada zemūdens objektu, kas identificēts kā mīna "KMD 500".

"Identificētais objekts ūdenī bija atradies ilgu laiku un bija stipri apaudzis, tāpēc sākotnēji nebija iespējams noteikt, vai atrasta mācību vai kaujas mīna. Atbilstoši nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas procedūrām mīnas identificēšanai tika izmantota neitralizēšanas metode," norāda Mīnu kuģu eskadras ūdenslīdēju komandas komandieris komandleitnants Armands Ronis.

Sadarbojoties ar Liepājas ostas vadību, kā arī valsts un pašvaldības policiju, ūdenslīdēju-atmīnētāju komanda veica mīnas neitralizēšanu, izmantojot kontrolētas spridzināšanas metodi, informē Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta preses nodaļas vecākā referente Aiva Kokoriša.

"Pēc neitralizēšanas procedūras veikšanas konstatējām, ka atrastais zemūdens objekts ir aptuveni 500 kg smaga padomju ražojuma mācību mīna, kas nav sprādzienbīstama," uzsver komandleitnants A. Ronis.

Tā kā mācību mīna neapdraud cilvēku veselību un dzīvību, apkārtējo vidi un infrastruktūru, to nav nepieciešams iznīcināt, tādēļ mīna izcelta no jūras un nogādāta krastā. Šobrīd mācību mīna atrodas Baltijas valstu Ūdenslīdēju mācību centrā Liepājā.

Jau ziņots, ka no 16. līdz 27.oktobrim Latvijas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvi ekonomiskajā zonā notiek militārās mācības "Flotex 2017", kurās piedalās Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēki, Gaisa spēki, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Mācību mērķis ir trenēt un pārbaudīt Jūras spēku spēju darboties kā vienotam spēku veidam, pildot aizsardzības plānos noteiktos uzdevumus, pilnveidojot mācībās iesaistīto vienību resursu savietojamību, kā arī veicināt sadarbību ar Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēkiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Valsts robežsardzi.

Militārajās mācībās "Flotex 2017" piedalās visas Jūras spēku apakšvienības un tās norisinās vairākās fāzēs.

Jūras spēku flotiles Mīnu kuģu eskadras ūdenslīdēju komanda dibināta 2005. gadā. Pašlaik tās sastāvā dien 14 ūdenslīdēji, un komandas komandiera amatu ieņem komandleitnants Armands Ronis.

Ūdenslīdēju komanda veic glābšanas un meklēšanas darbus ūdenī un zem ūdens, veic nesprāgušās munīcijas neitralizēšanu un iznīcināšanu, sadarbojas ar valsts iestādēm, piedalās NATO starptautiskajās mīnu meklēšanas operācijas un misijās, apseko vrakus, kā arī konstatē kuģu bojājumus.