Liepājas pludmalē ceturtdien, 15.septembrī, tiek nolaisti Zilie karogi un darbu no rītdienas pārtrauks glābšanas dienests. Nākamajā nedēļā sāksies inventāra pakāpeniska novākšana, līdz ar to šīs vasaras atpūtas sezona pie jūras būs noslēgusies, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Liepājas pludmale ir septiņus kilometrus gara. Mums ir divas oficiālās peldvietas, katrā no tām peldsezonas laikā plīvoja Zilais karogs, vides un peldvietas kvalitātes zīme.

Par Liepājas pludmales apsaimniekošanu gādā pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" un iepirkuma rezultātā piesaistīti uzņēmēji, kas visu gadu nodrošina liedaga un kāpu zonas, kā arī parka puses teritorijas labiekārtojuma un tīrības uzturēšanu. Taču spraigākā darbu sezona visiem ir tieši vasaras mēneši.

Komunālās pārvaldes pārziņā ir arī Pludmales glābšanas dienests.

Kā katru gadu, pirms peldsezonas sākuma, tika paveikti ierastie sagatavošanas darbi - sakārtotas un izvietotas koka laipas, pārģērbšanās kabīnes, norādes zīmes, atkritumu urnas, pārvietojamās tualetes.

Taču šajā sezonā pludmales apmeklētājiem neērtības radīja jauno koka laipu izbūve un pakāpeniska jaunā, stacionārā pludmales aprīkojuma uzstādīšana un pievienošana inženierkomunikācijām. Darbi norisinājās pie Centrālās glābšanas stacijas, kā arī pie kafejnīcām "Red Sun Buffet" un "7. līnija". Vienlaikus notika velo ceļa un gājēju ietves posmu pārbūve un labiekārtošana.

Būvdarbus kopumā celtnieki pabeidza jūlija vidū, taču būvobjektu "Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība" ekspluatācijā komisija pieņēma 31. augustā. Līdz tam vēl turpinājās sakārtošanas darbi, nepilnību labošana un dokumentu sagatavošana objekta pieņemšanai.

Jūlijā pilsētā notika divi lieli pasākumi, Jūras svētki un mūzikas festivāls "Summer Sound", tāpēc jaunais stacionārais aprīkojums vēl pirms ekspluatācijas dokumentu parakstīšanas tika atvērts apmeklētājiem, savukārt vecais, pārvietojamais inventārs Centra peldvietā tika demontēts un daļēji pārcelts uz citām pludmales vietām vai noliktavu.

Lai gan pastāvēja risks, ka kaut kas būs salauzts un tas būs jālabo par pašvaldības līdzekļiem, jo būvnieka garantija stājās spēkā tikai pēc izeju nodošanas ekspluatācijā, cilvēki pret jauno stacionāro aprīkojumu izturējās saudzīgi.

Centra pludmalē ir pilnībā pārbūvētas trīs izejas uz liedagu, pludmali un labiekārtota to pieguļošā teritorija. Savukārt Jūrmalas ielas izejā ir veikta tikai inženiertīklu (ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas un elektroapgādes) izveide. Te virszemes labiekārtojuma izbūvei vēl būs jāpiesaista ES fondu līdzekļi.

Tagad kopā ar Roņu ielas izeju, kas ekspluatācijā nodota pērn, liepājniekiem un viesiem ir pieejamas četras labiekārtotas vietas, kas ved uz Liepājas liedagu.

Pēc pludmales sezonas noslēgumu tiks slēgta lielākā daļa stacionāro tualešu, dušas un ūdens krāni, jo to ekspluatācija nav iespējama ziemas mēnešos. Apmeklētājiem Centra pludmalē paliks atvērtas tualetes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pludmalē šovasar bija izvietotas kopumā 50 atkritumu urnas, ir nodrošināta dalīta atkritumu savākšana. Atkritumu urnas pakāpeniski sāks novākt pēc 1. oktobra. Daļa no urnu skaita pludmalē paliks  visu ziemas periodu.

Pārmaiņas pludmalē un parka zonā nodrošina ne tikai ērtāku atpūtu pie jūras ikvienam apmeklētājam, bet arī paplašinājušas uzkopšanas/uzraudzības darbu apjomu un veidus. Jauno uzturēšanas izmaksu aprēķināšanu Komunālā pārvalde ir uzsākusi, un nākamā gada pilsētas budžeta pieprasījumā tiks iekļauti papildu līdzekļi, tai skaitā pludmales informācijas zīmju atjaunošanai un papildināšanai.

UZZIŅAS
Uzlabojot centra pludmales pieejamību un atpūtas aprīkojumu, ir veikta:
- gājēju piekļuves infrastruktūras pārbūve un koka seguma laipu un liedaga platformu izveide;
- stacionāro publisko tualešu, dušu un dzeramā ūdens punktu izveide;
- solu, sadzīves atkritumu urnu, velo statīvu, ģērbtuvju izveide;
- kāpu eroziju mazinošo risinājumu - nožogojumu, palisāžu u.c. elementu izveide;
- dekoratīvo apstādījumu izveide;
- vides objektu "Kaija" un "Vilnis" izveide un uzstādīšana;
- funkcionālā un dekoratīvā apgaismojuma izbūve;
- ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas, elektroapgādes izbūve un pārbūve.

Objekta "Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā" kopējās izmaksas ir 1 743 918,55 eiro.

Pludmales uzturēšanu atbilstoši līgumiem, kas noslēgti ar Komunālo pārvaldi, nodrošina:
• SIA "Eco Baltia Vide" – veica pludmales inventāra, tai skaitā, pārvietojamo tualešu, kā arī liedaga un kāpu zonas ikdienas uzkopšanu;
• SIA "Vides pakalpojumu grupa"– atkritumu konteineru izvietošanu liedagā un Jūrmalas parkā, pie izejām uz pludmali;
• SIA "Amber Kei" – stacionāro tualešu kopšanu Roņu ielas galā;
• SIA "Tranzīts L" – veica liedaga smilšu sijāšanu.