Piektdien, 3.martā, Liepājas pilsētas būvvaldes komisija pieņēma ekspluatācijā izbūvēto krasta aizsargbūvi – būnu, kas izbūvēta, lai pasargātu Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtas no apdraudējuma, ko rada jūras krasta erozija, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Uz ziemeļiem no Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtām perpendikulāri krastam ir izbūvēta 225 metru gara jūras krasta aizsargbūve – būna jeb mols. Daļa no būnas – 177 metri – iestiepjas jūrā. Būna ir veidota no ģeotekstila caurulēm ar diametru divi un trīs metri, kas piepildītas ar smiltīm. Ar smiltīm pildītās caurules ir pārklātas ar akmens krāvumu, kas tās pasargā no bojājumiem.  

Būnas būvniecība ir īstenota projekta "Būnas izbūve Baltijas jūrā" ietvaros. Projekta mērķis ir novērst jūras krasta erozijas izraisīto apdraudējumu publiskās infrastruktūras objektam – Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtām, saglabājot to pastāvēšanu un saimnieciskās darbības konkurētspēju, novēršot iespējamo vides un jūras piesārņojumu un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi. Kā novērots projekta īstenošanas gaitā, pludmales krasts pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām jau ir nedaudz pieaudzis.


Būvdarbi tika uzsākti 2021. gada 13. maijā un pabeigti 2022. gada 15. decembrī. Darbus veica AS "LNK Industries" atbildīgā būvdarbu vadītāja Vadima Bogdanova pārraudzībā. Būvuzraudzību nodrošināja SIA "Isliena V", atbildīgie būvuzraugi – Armands Bankovs un Dairis Sanders. Autoruzraudzību veica SIA "HT-Konsaltings", autoruzraugs Leonīds Ļakmunds.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 6,36 milj. eiro, no kurām Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums – 4,7 milj. eiro, Liepājas pilsētas līdzfinansējums – 1,48 milj. eiro un valsts līdzfinansējums – 206 tūkstoši eiro.

Projekts tika īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" otrās projektu atlases kārtas ietvaros.