Pašvaldība izpilddirektora Ronalda Fricberga personā 15.septembrī noslēgusi līgumu ar iepirkuma uzvarētāju SIA "IST-Rīga" par jaunas pludmales tīrāmas mašīnas piegādi, jo vecais smilšu tīrītājs ir fiziski un morāli novecojis, portāls irliepaja.lv uzzināja pārvaldē.


 


Jaunās tehnikas ražotājs ir "Kässbohrer Geländefahrzeug AG", modelis "Beach Tech 2000",  izmaksas ir 66 140 eiro (bez PVN), un 90% no tām tiks segtas no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļiem.


"Pašvaldība piedalījās atklātā projektu atlases konkursā un ieguva finansējumu," portālu informēja Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Līdz šā gada beigām tīrāmā mašīna tiks piegādāta.


Tās izmantošana notiks nākamajā peldsezonā, kas dos iespējas sagatavoties, izmēģināt, iemācīties ar šo tehniku rīkoties.

Atbildīgā par projektu ir Attīstības pārvalde, savukārt Komunālā pārvalde ir noteikta par līdzatbildīgo, kas pēc tehnikas piegādāšanas pārņems savā bilancē un nodrošinās tās izmantošanu paredzētajam mērķim.