Uzsākot daudzdzīvokļu dzīvojamo ēkas Vites ielā 8 pārbūvi, ir novērsta bīstamība un degradētas vietas negatīvā ietekme uz pilsētas ainavu. Reizē ar būvdarbu uzsākšanu, ir pieņemts lēmums izbeigt administratīvo lietu par ēkas pienācīgu neuzturēšanu un bīstamību, informē Liepājas būvvaldes sabiedrisko att. speciālists Aigars Štāls.

Būvprojekts, pēc kura šā gada aprīlī ir sākti būvdarbi minētajā adresē, paredz agrākās 11 dzīvokļu mājas vietā radīt trīs dzīvokļu ēku, saglabājot tās vēsturiski arhitektonisko stilistiku, apjomu un detaļas.

Šobrīd notiek ēkas konstrukciju daļēja demontāža. Pēc tam, izmantojot gan vecos derīgos būvmateriālus, gan arī jaunus materiālus, celtnieki zemesgabalā atjaunos ēku ar harmoniskāku koptēlu, nekā līdz šim. Dažas konstrukcijas vairs netiks atjaunotas un papildus tiks piebūvētas jaunas.


Pārbūvētā ēka būs veidota pēc rindu māju principa – katrs no dzīvokļiem risināts divos stāvos – ar ieeju un izeju pirmā stāva līmenī un ar dzīvžogu nodalītu atsevišķa pagalma zonu.

Šveices stilā būvētā agrākā vasarnīca atrodas Liepājas vēsturiskā centra valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa zonā, Jūrmalas parka vasarnīcu rajonā un ir vietējas nozīmes kultūrvēsturisks un arhitektūras piemineklis.

Ēka ir būvēta vairākās kārtās un vērīgs garāmgājējs tad, kad būvdarbi nebija uzsākti, vecajā apjomā varēja pamanīt trīs atsevišķas sastāvdaļas, kuras apvienoja līdzīga apdare. Trīs būvapjomi veidoja savdabīgu, asimetrisku koptēlu, kurā arhitektūra un koka apdares detaļas bija pakļautas senākās ēkas stilistikai un detalizācijai.

Pirms Vites ielas 8 pārbūves projekta izstrādes ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti un fotofiksāciju veica Kristīne Veinberga un Juris Zviedrāns. Viņi ir secinājuši, ka sākotnējā, centrālā, daļa ir uzbūvēta 19. gadsimta 70. un 80. gados.

Otrajā būvniecības etapā – 19.gs. beigās – pie gala fasādes pret Gulbju dīķi uzcelta divu stāvu saimnieciskā piebūve, pieskaņojoties sākotnējai arhitektūrai.

Savukārt 20. gadsimta sākumā pie centrālās ēkas otras gala fasādes ir uzcelts trešais apjoms – divu stāvu ēka ar tornīti.

Vēlāk daudzus gadus ēka ekspluatēta, veicot tikai minimālu remontu. Padomju varas gados iekštelpās izbūvētas starpsienas, lai maksimāli palielinātu dzīvokļu skaitu. 11 esošo dzīvokļu plānojums bija nefunkcionāls, ar daļējā ērtībām. Vairākus gadus ēka stāvēja neapdzīvota, ar savu bēdīgo izskatu bojājot pilsētvidi.

2015. gada pavasarī pēc tās apsekošanas būvvalde uzsāka administratīvo lietu par nekustamā īpašuma Vites ielā 8 neuzturēšanu kārtībā un ēkas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos. Ēka tika iekļauta drošību apdraudošu un vidi degradējošu būvju sarakstā.

Taču, salīdzinājumā ar citām graustu lietām, šī objekta īpašnieki atsaucīgi reaģēja uz būvvaldes komisijas lūgumiem – tā paša gada vasarā tika demontētas bīstamās balkonu daļas, bet 2017. gadā jaunais īpašnieks sagatavoja un būvvaldē iesniedza pārbūves projektu minimālā sastāvā. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas zemesgabalam apkārt jau uzstādīts žogs un sakārtoti nepieciešamie inženiertīkli.

Reizē ar būvdarbu uzsākšanu ir pieņemts lēmums izbeigt grausta lietu.


Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām pārbūve Vites ielā 8
Būvprojekts: SIA "PBR", Valdis Onkelis
Būvdarbu veicējs: SIA "A–J Energobūve"
Būvdarbi uzsākti: 21.04.2020
Būvatļauja: 26.04.2018.