Ņemot vērā, ka atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līgumu darbības termiņi tuvojas beigām, pašvaldība pērn izsludināja atklātu iepirkuma konkursu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Noslēdzoties jaunajai iepirkuma procedūrai, no 1. maija Liepājā mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa. Lēmums vēl jāapstiprina Liepājas valstspilsētas domes sēdē, 22. februārī, informēja Liepājas domes administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Izvērtējot atklāta iepirkuma konkursa "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību administratīvajās teritorijās" iesniegtos piedāvājumus, balstoties uz lētāko cenu, pieņemts lēmums, ka pakalpojumu Liepājā sniegs divi uzņēmumi – SIA "Eco Baltia vide" un pilnsabiedrība "Vides pakalpojumi Liepājai".

SIA "Eco Baltia vide" sniegs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Liepājas administratīvajā teritorijā no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas ziemeļu robežai, kur kopējā  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs  24,93 eiro (bez PVN) par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, savukārt pilnsabiedrība "Vides pakalpojumi Liepājai" sniegs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Liepājas administratīvajā teritorijā no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam, kur kopējā  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 24,87 eiro (bez PVN) par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.


Publicitātes attēls


Samazināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas iedzīvotāji var, īstenojot atkritumu, tai skaitā bioloģisko atkritumu, šķirošanu. Ministru kabineta noteikumi Nr. 712 "Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi" nosaka, ka no 2024. gada 1. janvāra ir jāuzsāk bioloģisko atkritumu šķirošana. Šobrīd iedzīvotāji to var darīt brīvprātīgi, piesakot bioloģisko atkritumu konteineru savas mājas apsaimniekotājam (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas)  vai atkritumu apsaimniekotājam (privātmājas). Maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu ir noteikta 60% apmērā no pašvaldības noteiktās maksas par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu –  no 1. maija tas būs 8,53 eiro par vienu kubikmetru Liepājas teritorijā no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas ziemeļu robežai un 7,49 eiro par vienu kubikmetru teritorijā no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam.

Salīdzinot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 2024. gadā dažādās Latvijas valstspilsētās, Liepājā izmaksas ir ceturtās zemākās – vidējās izmaksas 24,90 eiro bez PVN, savukārt citās pilsētās tā sasniedz pat 33,62 eiro bez PVN.   

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido pašvaldības noteiktā maksa, kurā ir ietvertas visas izmaksas par nešķiroto un dalīti savākto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, kā arī maksa par atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā.


Publicitātes attēls