Pēc Lielās talkas uz pirmdienas, 25.aprīļa, rītu atkritumu poligonā "Ķīvītes" ievestas kopumā 87 tonnas talkas atkritumu, no kuriem aptuveni 68 tonnas nākušas no Liepāja.

Uzņēmums "Liepājas RAS" atgādina, ka Lielās Talkas atkritumi poligonā "Ķīvītes" tiks pieņemti līdz šā gada 30.aprīlim, un tad arī varēs aplēst talkošanas laikā savākto atkritumu kopējo skaitu. Par talkas atkritumiem tiek uzskatīti tie atkritumi, kas savākti kādā no ar vietējām pašvaldībām saskaņotajās talkošanas vietām. Liepājas pilsētā tādu šogad bijis 19, informē "Liepājas RAS" sabiedrisko attiecību speciālists Viktors Birze.

 Lielās Talkas norise savu pagalmu, īpašumu  vai tuvāko apkārtni uzpost un labiekārtot mudinājusi arī daudzus reģiona iedzīvotājus, kas savas aktivitātes nav īpaši pieteikuši, bet atkritumus uz poligonu atgādājuši ar privātajiem transporta līdzekļiem, izmantojot "Ķīvītēs" atrodošos šķiroto atkritumu laukumu.

"Liepājas RAS" vides pārvaldības speciāliste Zane Siksna, daloties ar saviem novērojumiem par Lielās Talkas norisi poligonā "Ķīvītes", pastāstīja, ka šajā gadā, salīdzinoši ar iepriekšējiem, bijusi jūtama īpaši liela privātpersonu aktivitāte, kas talkas dienā savāktos un sašķirotos atkritumus nogādājuši poligonā.

Atsevišķās vietās Lielajai Talkai veltītie pasākumi notikuši jau pirms 23.aprīļa. Piemēram, Pāvilostas vidusskola jau 21.aprīlī rīkoja vērienīgu Vides dienu, kurā viesojās arī "Liepājas RAS" komanda, un pēc tam kolektīvi devās sakopt pilsētu.