Noslēdzies iepirkums par vienota dizaina kiosku izgatavošanu Jūrmalas parkam. Diemžēl bez rezultāta – nav iesniegts neviens piedāvājums, atbildot uz portāla irliepaja.lv jautājumu, sacīja Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Pēc Štāla teiktā, Komunālā pārvalde tagad vērtēs, kā pēc likuma iespējams rīkoties.


Viens no kioskiem parka bērnu rotaļu laukumā. Foto: irliepaja.lv.


"Varētu notikt pārrunas ar kādiem konkrētiem uzņēmējiem, lai viņus ieinteresētu piegādāt un uzstādīt vajadzīgos kioskus. Varbūt būs jāmaina prasības vai noteikumi," sprieda Štāls.

Ideja par šādiem vienota dizaina kioskiem nāk no Būvvaldes. Iecerēts, ka pašvaldība sagādātu piecus šādus kioskus.Parka kiosks pie stadiona "Daugava" ieejas. Foto: irliepaja.lv.


"Aptuveni divos gados ir vēlme nomainīt un uzlabot kiosku izskatu. Jaunos kioskus ir paredzēts izvietot Jūrmalas parkā, no pašvaldības puses tos nodrošinot ar elektrību un veicot tuvākās apkārtnes labiekārtojumu.

Šobrīd ir skaidras zonas, kur jaunajiem kioskiem vajadzētu atrasties, bet konkrēti, tieši kuras vietas, vēl tiks precizēts," teic Štāls.


Viens no parka kioskiem. Foto: irliepaja.lv.


Pašvaldības nodoms ir atvieglot mazajiem un vidējiem uzņēmējiem uzsākt vai turpināt pakalpojumu – tirdzniecības biznesu, uzlabot parka un pilsētas vidi, nodrošināt saprotamu un efektīvu pārraudzību par pilsētas  infrastruktūras (īpašuma), piemēram, elektrokabeļi, ceļu segums, zaļās teritorijas, atkritumu urnas utt. izmantošanu.


Vēl viens kiosks parka bērnu rotaļu laukumā. Foto: irliepja.lv.


Kioski būs pilsētas īpašums, to lietošana notiks saskaņā ar līgumu.

"Šobrīd esošie kioski uzreiz netiks likvidēti – ir jāskatās juridiskā puse, kas ir  teikts spēkā esošajos nomas līgumos," skaidroja Štāls.