Šovasar sāktā renovācija 18. gadsimta pirmās puses koka ēkai Kuršu ielā Nr. 2 izraisījusi satraukumu irliepaja.lv lasītājā par to, vai tiks saglabāta pilsētas vēsturiskā centra arhitektūra.

Liepājniece novērojusi, ka sastatnes fasādes atjaunošanai ir tikai ap māju, izlaižot mazo piebūvīti jeb verandu.

"Izskatās, ka to vienkārši grib nojaukt!" – savas bažas pauda zvanītāja.

Kā norādīja sieviete – tieši veranda ar savām koka detaļām un logiem ir šī nama "odziņa", bez kuras tas vairs nebūtu interesants un nepriecētu ne pilsētnieku, ne iebraucēju acis.

Irliepaja.lv sazinājās ar arhitekti Lauru Kozlovsku, kuras uzņēmumā SIA "Kokile" izstrādāts šī vēsturiskā nama atjaunošanas būvprojekts un kura jau iepriekš portālam stāstīja, ka namam Kuršu ielā 2, izmantojot pašvaldības konkursā iegūto līdzfinansējumu, pērn saremontēja jumtu, un nu kārta pienākusi fasādei.

Kā pastāstīja arhitekte, nama atjaunošanai izstrādāts būvprojekts pilnā apjomā, diemžēl ne visus darbus būs iespējams veikt uzreiz, un verandas restaurācija ieplānota trešajā kārtā, proti, nākamgad. Tad tikšot atjaunotas arī skaistās, bet daļēji jau zudušās koka detaļas.

Uzziņa
Ēkas Kuršu ielā 2 fasāžu un jumta restaurācijas pasūtītāja ir SIA "M.Dž.Našķis", projektētāja – SIA "Kokile", būvuzņēmējs – SIA "Celtne FLP", būvdarbu vadītājs Valērijs Strižņovs. Būvdarbi tika sākti 5.jūlijā, un to beigu termiņš bija 29.septembris.

Kopš 2015. gada, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”, pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski vēsturisko izpēti utml.), būvprojektu sagatavošanu un ēku vai to būvdetaļu/ būvamatnieku izstrādājumu restaurācijas darbus.

Dokumentācijas sagatavošanai līdzfinansējums ir 75 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā līdz 2000 eiro, būvdarbiem 75 procenti, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai – 50 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro.

Šogad pašvaldība līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai piešķīra kopumā 256 617 eiro, kas ir lielākā līdz šim piešķirtā nauda. Šajā summā ietilpst arī būvuzraudzības izmaksas 26 972 eiro, ko pašvaldība apmaksā 100 procentu apmērā.