Rūpējoties par satiksmes drošību uz pilsētas ielām, Komunālās pārvaldes Ziemas dienests, kas organizē ielu braucamās daļas uzturēšanu ziemā, otrdien, 1.novembrī uzsāks diennakts dežūras. Tādejādi sadarbībā ar brauktuvju uzturētājiem uzņēmumu "Clean R" tiks nodrošināta Liepājas ielu tīrīšanu atbilstoši ziemas sezonas prasībām, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Pēc pirmajām pazīmēm par sniega vai ledus veidošanos uz brauktuvēm ceļu uzturētāji saņems uzdevumu uzsākt kaisīšanu ar pretslīdes materiālu – sāls/smilts maisījumu vai mitrināto sāli. Nepieciešamības gadījumā tiks veikta sniega nostumšana vai organizēta sniega izvešana.  

Ielu un ceļu brauktuvju tīrīšana ziemas apstākļos tāpat kā iepriekšējās ziemās notiks saskaņā pilsētas noteikumiem "Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli", kā arī atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar Rīgā reģistrēto uzņēmumu SIA "Clean R".

Otrdien, 25. oktobrī Komunālās pārvaldes un uzņēmuma "Clean R" pārstāvji tehnikas un kaisāmā materiāla novietnē Cukura ielā tikās, lai vēlreiz pārliecinātos par sagatavotību ziemas sezonas darbiem.

Visus nepieciešamos priekšdarbus pārejai uz ziemas darba režīmu gan Komunālā pārvalde, gan uzņēmums "Clean R" pabeiguši atbilstoši plānotajam grafikam – līdz 25. oktobrim.

Darbam ir nodrošinātas 15 tehnikas vienības. Ir pieņemti darbā šoferi un cits personāls. Sagādāts nepieciešamais smilts un sāls maisījuma daudzums un tehniskā sāls – pietiekams apjoms, lai arī straujā un ilglaicīgā ziemā nodrošinātu ielu un ceļu tīrīšanu. Ielu kaisīšanas/tīrīšanas tehnika ir aprīkota ar GPS sistēmu, kas fiksē tehnikas pārvietošanos pilsētā un tas ļauj pārliecināties par uzdoto darbu izpildi.

Kaisāmā materiāla rezerves ir izveidotas ar tādu aprēķinu, lai arī straujas un ilgstošas ziemas apstākļos nodrošinātu ielu un ceļu tīrīšanu divu mēnešu garumā.
Nepieciešamības gadījumā papildu pretslīdes materiālu apjomu būs iespējams sagādāt vienas nedēļas laikā.

Saskaņā ar pašvaldību noteikumiem par pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli prioritāte ir maģistrālo ielu un ielu ar sabiedriskā transporta satiksmi tīrīšana. Mainīgos laika apstākļos uz brauktuvēm ziemas laikā pieļaujamais sniega kārtas biezums ir līdz sešiem centimetriem, slapja sniega un sāls/smilts maisījuma kārta – līdz trim centimetriem, ledus rises – līdz trim centimetriem.

Šajā ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 2023. gada 31. martam) brauktuvju uzturēšanas darbu apmaksai rezervēts finansējums tādā pašā apjomā kā iepriekšējā sezonā – kopumā ir 510 000 eiro. Ja būs nepieciešams, tiks piesaistīti papildu naudas līdzekļi.

Iedzīvotāji par pilsētas ielu stāvokli ziemas sezonā vislabāk var informēt diennakts dežurantu pa tālruni: 22 011 963, arī izmantojot saziņas vietni WhatsApp. Ieteicams izmantot arī pilsētas aplikāciju @Liepāja.

Komunālā pārvalde un ielu uzturētājs aicina autovadītājus nomainīt vasaras riepas pret ziemai atbilstošām riepām un ievērot drošas braukšanas pamatlikumus – saglabāt distanci, izvēlēties laika un ceļa apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un vienmēr atcerēties, ka bez viņiem pilsētā pārvietojas citi, mazāk aizsargāti satiksmes dalībnieki – gājēji un velobraucēji.

DATI PAR LIEPĀJAS IELU UZTURĒŠANU ZIEMĀ

Pakalpojuma sniegšanā plānots iesaistīt tehniku:
• pretslīdes materiāla kaisīšanas automašīnas – 10 gab.
• traktortehniku sniega iekraušanai un atstumšanai – 5 gab.

Tīrāmās platības:
• ielu brauktuvju garums – 219,23 km
• ielu brauktuves ar kopējo abu joslu garumu – 407,86 km
• laukumi – 5750 m2
• velo ceļi – aptuveni 50 km.

Prognozējamais daudzums kaisāmajam materiālam:
• sāls un smilts maisījums – līdz 1000 m3
• mitrā sāls –  līdz 2000 t.