Deputāti 17.augustā atbalstīja zemes iznomāšanu SIA "Rapsoil" uz 30 gadiem vēja elektrostaciju būvei, projektam, kurš aizsākās gandrīz pirms desmit gadiem.

Domes sēdē deputāts Jānis Vilnītis ziņoja, ka Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments janvārī lēmis, ka ir izbeigta tiesvedība par Liepājas domes lēmumu, ar kuru SIA "Rapsoil" tika dota atļauja vēja elektrostaciju parka ierīkošanai, jo "pieteicējs no pieteikuma ir atteicies".

Ievērojot šo faktu, kā arī to, ka SIA "Rapsoil" atsakās no četru vēja elektrostaciju – Nr.17, Nr.20, Nr.22 un Nr.23 – būvniecības, domes sēdē bija iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.306 "Par zemesgabala iznomāšanu"", kurā paredzēts iznomāt SIA "Rapsoil" uz 30 gadiem zemesgabala Lībiešu ielā 37/53 daļu 4017 m2 platībā trīs vēja elektrostaciju būvniecībai.

Ar 14 balsīm "par", domes vicemēram Ģirtam Kronbergam atturoties ("No paša sākuma uzskatīju, ka šis projekts nav pareizs, un savas domas neesmu mainījis," portālam sacīja Kronbergs), deputāti akceptēja sagatavoto lēmumprojektu.

Tiesvedības pret "Rapsoil" viens no iniciatoriem biedrības "Sabiedrība par vidi "Dadzis"" valdes loceklis, kādreizējais metalurgs Aldis Mežvids, komentējot domes 17.augusta lēmumu, portālam sacīja:

"Varu tikai izdarīt secinājumus no Vilnīša domniekiem norādītā, proti, ka lieta pret "Rapsoil" izbeigta, līdz ar to kādam domniekam varētu rasties pārliecība, ka tiesvedība pret "Rapsoil" ir beigusies. Protams, ka tā nav, jo 21.septembrī būs pirmās tiesu instances spriedums administratīvajā lietā par "Rapsoil" izsniegto būvatļauju (par to tiesa visiem iesaistītajiem, arī Liepājas domei, paziņojusi 2.augustā). Jāpiebilst, ka konkrētā administratīvā lieta ir visai sarežģīta un tiesas sēde ilga gandrīz piecas stundas.

2017.gada 31.maijā Liepājas pilsētas domei, deputātiem un būvvaldei iesniedzu iesniegumu, kurā ir pietiekami skaidri norādīts par aplamu "Rapsoil"  plānoto vēja elektrostaciju (VES) būvniecību Liepājas pilsētas teritorijā. Atbildi esmu saņēmis tikai no domes, līdz ar to deputāti un būvvalde atbildi nav snieguši un ir pārkāpuši likumu, kurš uzliek par pienākumu sniegt atbildi.

Domes lēmums par grozījumiem lēmumā Nr.306 saistīts ar to, ka Arvīds Ulme (Vides aizsardzības kluba prezidents – irliepaja.lv) vienpersonīgi ir atteicies no "Rapsoil" tiesvedības, noslēdzot izlīgumu ar "Rapsoil" un Liepājas pilsētas domi, tādejādi Vides aizsardzības kluba biedrus un viceprezidenti Elitu Kalniņu nostādot, manuprāt, īpaši neērtā situācijā. [..]

Tiesas sēdes laikā izskatot "Rapsoil" izsniegtās būvatļaujas likumību, lietai tika pievienota "Rapsoil" valdes locekles Ņinellas Seleckas parakstīts visai interesants paskaidrojums, kurš satur arī tiešus melus, kā arī ir norādīts, ka saistībā ar manām darbībām ir vērsušies Drošības policijā. Varu tikai norādīt, ka pagaidām Drošības policija par manu darbību nekādu interesi nav izrādījusi. Drošības policijai varbūt gan radīsies interese par to, kā Latvijā ir virzīti VES būvniecības projekti, tai skaitā Liepājas pilsētas domes valsts amatpersonu virzītais SIA "Rapsoil" vēja elektrostaciju būvniecības projekts Liepājas pilsētas teritorijā".