No 25. līdz 28.jūnijam Jūrmalciema poligonā, Nīcas pagasta Jūrmalciemā notiks starptautiskās pretgaisa aizsardzības mācības "Baltic Zenith 2019".

To laikā Latvijas un Lietuvas karavīri pilnveidos iemaņas kaujas šaušanā pa gaisa mērķiem, informē Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta preses nodaļas vecākā referente Mairita Senkevicina.

Mācībās piedalīsies aptuveni 70 karavīru no Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības diviziona, Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 17. kaujas atbalsta bataljona un Lietuvas bruņotajiem spēkiem.

Mācību “Baltic Zenith 2019" mērķis ir profesionāli sagatavot pretgaisa aizsardzības speciālistus, tostarp zenītraķešu RBS-70 operatorus, veicot praktiskos kaujas šaušanas vingrinājumus pa gaisa mērķiem.

Mācībās tiks iesaistīts Jūras spēku kuģis, kas nodrošinās drošību Baltijas jūrā, mācību norises vietas teritoriālajos ūdeņos. Mācību vingrinājuma mērķus nodrošinās “Military Technical Institute, s.e. Air Force and Air Defence branch" no Čehijas.

Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2012. – 2024.gadam kā vienu no prioritātēm paredz pretgaisa aizsardzības spēju attīstīšanu. Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizions un Zemessardzes 1. brigādes 17. kaujas atbalsta bataljons ir bruņoto spēku vienības, kas specializētas pretgaisa aizsardzības uzdevumu veikšanā.

Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizions kaujas šaušanas mācības ar pretgaisa aizsardzības sistēmām Jūrmalciema poligonā organizē pirmo reizi.

2017.gada 26. septembrī Ministru kabinets apstiprināja jauna pretgaisa aizsardzības poligona izveidi Jūrmalciemā, Nīcas pagastā.

Līdz šim Nacionālo bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības mācības norisinājušās tikai Šķēdes militārās aviācijas poligonā, tādēļ, lai nodrošinātu atbilstošu vietu drošai pretgaisa aizsardzības šaušanai, Aizsardzības ministrija rosināja veidot alternatīvu militārās aviācijas poligonu Jūrmalciemā.

Jūrmalciems tika atzīts par piemērotāko alternatīvu Šķēdes militārajam poligonam, jo tajā ir iespējams izveidot pretgaisa aizsardzības mācību šaušanai nepieciešamos sauszemes, jūras un gaisa telpas parametrus. Jūrmalciema sauszemes teritorija ir piemērota pretgaisa aizsardzības mācību drošas šaušanas pozīcijai, kā arī tā ir maz apdzīvota teritorija, kas atbilst pretgaisa šaušanas drošības risku novērtējumam. Mācību laikā tiks ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai neradītu kaitējumu iedzīvotājiem un apkārtējai videi.


Liepājas un Jūrmalciema iedzīvotāju ievērībai!

Jūras un gaisa drošības zonas tiks slēgtas saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām un, ievērojot noteiktās drošības prasības, būs ierobežota pārvietošanās gar Baltijas jūras piekrastes zonu Jūrmalciema poligona robežās. Iebraukšana poligonā būs ierobežota.
Mācību norises laikā tiks veikti pārlidojumi ar Gaisa spēku helikopteru "Mi-17".

Nacionālie bruņotie spēki atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret notiekošajām mācībām un īslaicīgi radītajiem trokšņiem.

Iespēju robežās operatīvā informācija par to ir pieejama bruņoto spēku Twitter profilā @Latvijas_armija un Instagram kontā Latvijas_armija.