Domes Vides daļa apkopojusi publiskās apspriešanas rezultātus par 641 koka izciršanu Laboratorijas ielā un Pulkveža Brieža ielā, ko rosinājis AS “Sadales tīkls” Rietumu reģions.

Koku izciršana saistīta ar 10 kilovatu elektroapgādes sistēmas izbūvi un rekonstrukciju Karostā, kur paredzēts izbūvēt jaunu elektrolīniju 3,2 kilometru garumā, kā arī likvidēt veco, 1975.gadā izbūvēto.

Projektus "10kV KL izbūve no TP1415 līdz TP1416 Liepājas pilsētā"  un "10kV KL pārbūve no TP 1426 līdz TP1427 Liepājas pilsētā" izstrādājusi SIA "Elektriķis".

Vides un veselības daļas dabas aizsardzības speciāliste Alda Damberga, apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus par 637 koku izciršanu Laboratorijas ielā, secina, ka lielākā daļa iedzīvotāju (29 no 33), kas piedalījušies aptaujā, ir pret koku ciršanu. Galvenais arguments, ka pilsētā tiek izcirsts pārāk daudz koku. Apspriešanas dalībnieki rosinājuši izbūvēt elektrolīniju, neizcērtot kokus.

“No izteiktiem viedokļiem redzams, ka iedzīvotājiem nav īsta priekšstata par konkrēto vietu, jo vairākās anketās minēts, ka Laboratorijas ielas apkārtne ir atpūtas vieta, bet patiesībā šī vieta ir aizaugusi un piesārņota. Tie respondenti, kas atbalsta ieceri uzsver, ka tiks sakārtota līdz šim nekopta un vizuāli nepievilcīga teritorija, kā arī šī infrastruktūra ir nepieciešama un uzlabos elektroapgādes drošību,” secina Damberga.

Vides daļa arī aprēķinājusi zaudējumu atlīdzību par 10 bērziem (426,86 eiro) un 627 priedēm un melnalkšņiem (62 868,17 eiro) – 63 295,03 eiro.

Šajā pašā projektā plānots likvidēt arī četras lielas priedes Pulkveža Brieža ielā, par kuru nociršanu aprēķināta zaudējumu atlīdzība 819,57 eiro apmērā.

Publiskā apspriešana noritēja no 6. līdz 15.aprīlim.