Liepājnieks no A.Klints ielas informēja portālu irliepaja.lv, ka zemesgabalā Uliha ielas un Klints ielas stūrī nozāģēta liela kastaņa, un vaicā: "Vai bija saņemta atļauja?"

Kā portāls noskaidroja pašvaldībā,"koka ciršana zemesgabalā Antas Klints ielā 11 ir saskaņota, pamatojoties uz būvniecības ieceri "Savrupmājas būvniecība A. Klints ielā 11, Liepājā"".

Koka ciršanas ierosme Apstādījumu uzraudzības komisijā izskatīta jau 2021. gada 9. martā. Komisija bija lēmusi, ka koku drīkst nocirst, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un ir veikta zaudējumu atlīdzības samaksa.

Projektēšanas nosacījumi šā gada 5.jūlijā ir izpildīti un noteiktā zaudējumu atlīdzība 348,32 eiro apmērā ir samaksāta, informēja pilsētas būvvalde.

No 7.jūlija zemesgabalā atļauts uzsākt būvdarbus.