Kamēr Liepājas Universitātes galvenās ēkas priekšējo fasādi vēl aizsedz sastatnes, ēkas vienā sānu pusē tās noņemtas. Skaidrojam, kas jau ir izdarīts un ko vēl plānots paveikt.

Ēka Lielā ielā 14 celta vairāk nekā pirms pusgadsimta, 1950.gados un ekspluatācijā nodota 1958.gadā. Sākotnēji ēka nemaz nebija paredzēta toreizējam Pedagoģiskajam institūtam. To cēla Liepājas rajona padomei, bet šādam mērķim ēka tā arī nav tikusi izmantota. Šobrīd redzamākie darbi noris ārpusē, kur ēkas sienas aizsedz sastatnes un tīkls, bet ne mazāk apjomīgi darbi skar arī iekštelpas, kas garāmgājējam nav tik pamanāmi.

Pirms vairākiem gadiem Liepājas Universitātē jau notika apjomīgi remontdarbi – toreiz būtiskākie bija lifta izbūve un vides pieejamība arī no ārpuses – blakus trepēm izbūvēta uzbrauktuve. Var gan diskutēt, cik ērti cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem ir atvērt smagās koka ārdurvis, tomēr situācija ir labāka, nekā tā bija. 2013.gadā veikto darbu līgumsumma bija 603 050 lati bez PVN (apmēram 858 tūkstoši eiro), bet kopējās projekta izmaksas – 1 837 772 lati (vairāk nekā 2,5 miljoni eiro), no kurām 85% bija Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Kā pastāstīja Liepājas Universitātes Sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece, šogad sākto modernizācijas un energoefektivitātes darbu kopējās izmaksas pārsniegs vienu miljonu eiro. Par šo summu notiek ēkas siltināšana, logu nomaiņa, elektrības slodzes samazināšana un siltuma apgādes uzlabošana, savukārt STEM programmu studenti iegūs jaunas laboratorijas un datorklases, uzlabotas auditorijas. STEM (science, technology, engineering, and mathematics jeb zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) programmu attīstībai šobrīd pievērsta īpaša uzmanība.

"Notiek liela apjoma darbs pie fasādes rekonstrukcijas, kas tiek atjaunota  vēsturiskā veidolā, saskaņojot ar pilsētas Būvvaldi un liekot uzsvaru uz to, ka ēka atrodas pašā pilsētas centrā, nesot arī reprezentatīvu slodzi. Iekšdarbos atjauno 4.stāva zāli, kas jaunu veidolu būs ieguvusi jau gada sākumā un tiks izmantota plūsmu lekcijām kā auditorija. Notiek arī auditoriju remonts," pastāstīja Simona Laiveniece. Viņa arī norādīja, ka sadarbībā ar LiepU plānošanas daļu lekciju grafiks izstrādāts tā, lai remontdarbi nekavētu un netraucētu nodarbības.

Tā kā remontdarbiem atvēlētais termiņš ir 12 mēneši, vēl kādu laiku studentiem nāksies samierināties ar zināmām neērtībām.