Liepājas Universitātes (LiepU) īpašumā šobrīd ir sešas ēkas, portāls irliepaja.lv uzzināja augstskolā.


Divās no LiepU ēkām – galvenajā, kas atrodas Lielā ielā 14, un ēkā Kūrmājas prospektā 13 – notiek un arī turpmāk tiek plānots studiju process.


Nams Kuršu iela 20 ir nodots nomā Liepājas Mākslas, mūzikas un dizaina vidusskolai, savukārt dienesta viesnīca Ganību iela 36/48 konkursa kārtībā nodota nomā SIA "O.A.G. Projekti".


Divas no LiepU piederošajām ēkām, lai arī ir vērtīgi arhitektūras un vēstures pieminekļi, šobrīd ir sliktā tehniskā stāvoklī un pilnībā vai daļēji netiek izmantotas.


Viena no šādām ēkāma ir Paula Maksa Berči projektētā Nikolaja ģimnāzija, vēlākais Liepājas tehnikums Krišjāņa Valdemāra iela 4.

To pirms desmit gadiem pašvaldība bez atlīdzības nodeva LiepU, cerībā, ka tai izdosies piesaistīt finansējumu un ēku atjaunot. Diemžēl ēka joprojām ir sliktā tehniskā stāvoklī, un, pēc LiepU galvenās sabiedrisko attiecību koordinatores Simonas Laivenieces sacītā, šā iemesla dēļ tai ir ierobežota izmantošana. Universitāte turpinot strādāt pie ārējā finansējuma piesaistes, lai ēku varētu atjaunot un izmantot studiju procesa nodrošināšanai. Arī pašvaldības iecere atjaunot un labiekārtot pie ēkas esošo skvēru, dodot tam Berči vārdu, palikusi "uz papīra".


Ēka Baseina ielā 9. Foto: irliepaja.lv.

Savukārt kompleksa Baseina iela 9 būves netiek izmantotas kopš 2012. gada, un Universitāte gatavo dokumentāciju, lai ēkas pārdotu izsolē. Valdība šādu lēmumu atbalstīja marta beigās, nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 2020. gada 1. janvārī bija noteikta 231 293 eiro apmērā.


Ēka Baseina ielā 9. Foto: irliepaja.lv.