Liepājas pašvaldība 29.martā izsludinājusi metu konkursu "Svētku noformējuma koncepcija un tās realizācija Liepājas valstspilsētā", kas paredz radīt jaunas, Liepājas valstspilsētai atbilstošas svētku dekorācijas, informē būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Konkursa mērķis ir izvēlēties ekonomiski pamatotu un mākslinieciski augstvērtīgu pilsētvides svētku noformējumu divu gadu periodam. Svētku noformējumam ar savu unikalitāti jāveicina Liepājas identitātes stiprināšana un atpazīstamību, kā arī vienlaicīgi jāiekļaujas pilsētvidē.

Metu konkurss ietver ne tikai koncepcijas izstrādi, bet arī realizāciju un objektu izvietošanu un uzturēšanu. Visiem svētku noformējuma elementiem jābūt stilistiski un vizuāli saskanīgiem. Tiem jābūt kvalitatīviem un noturīgiem pret ārējās vides un meteoroloģiskajiem apstākļiem. Objektiem jābūt viegli transformējamiem, iespējami pielāgojamiem dažādām kombinācijām un izmantojamiem vairākkārtīgi.

Šajā konkursā paredzēts izvēlēties dekorāciju koncepciju uz sekojošiem svētkiem: Liepājas dzimšanas diena, Lieldienas, Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas diena, Līgo svētki, Lāčplēša diena un Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Par Ziemassvētku rotājumiem drīzumā tiks sludināts atsevišķs metu konkurss.

Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība, kas atbilst konkursa nolikumam.

Konkursa godalgu fonds ir 3750 eiro, kuru provizoriski paredzēts sadalīt sekojoši:

• Pirmās vietas ieguvējam – 1750 eiro;
• Otrās vietas ieguvējam – 1250 eiro;
• Trešās vietas ieguvējam – 750 eiro.

Darbi tiks izskatīti un vērtēti pēc mērķa un pilsētvides kritērijiem, mākslinieciskajiem un  ekonomiskajiem kritērijiem.

Konkursa materiālu iesniegšanas termiņš – līdz 2023. gada 2.maija pulksten 10. Iepirkuma konkursa dokumentāciju skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98028