Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvalde tuvākajā laikā ES Kohēzijas fonda projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" ietvaros pabeigs plānotos būvdarbus, kas saistīti ar Karostas molu atjaunošanas darbiem un navigācijas zīmju uzstādīšanu ostas Ziemeļu vārtos, informē SEZ Sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Visi plānotie darbi vērsti uz navigācijas un kuģošanas drošības paaugstināšanu, jo pēdējos gados savu uzņēmējdarbību aktivizējušas ir ostas stividorkompānijas, kas strādā Karostas kanālam pieguļošajās teritorijās, veidojot to par saimnieciski aktīvu uzņēmējdarbības vidi. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 4 milj. eiro un visi darbi kopumā projektā jāpaveic līdz 2023. gada beigām.


Liepājas osta var lepoties ar veseliem trīs vārtiem, kas ir nozīmīga priekšrocība salīdzinot ar citām ostām. Atkarībā no laika apstākļiem kuģi var izmantot piemērotākos vārtus. Līdz šim droša kuģošana bija pa ostas dienvidu un vidus vārtiem, bet tagad droši var izmantot arī platākos (platums 220 m) Liepājas ostas vārtus – ziemeļu vārtus, atbilstoši pieļaujamajai kuģu iegrimei. Abās vārtu pusēs uzstādītas jaunas navigācijas zīmes.

Projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" ietvaros līdz 2023. gada beigām jāīsteno vairākas nozīmīgas projekta komponentes – Karostas kanāla molu atjaunošana, ostas Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai, jāveic Karostas kanāla un ostas Loču kanāla izgaismojuma izbūve un 1. piestātnes demontāža. Kā pastāstīja projekta vadītājs Arnis Mazalis, šobrīd ir paveikti daļa no plānotajiem būvdarbiem -atjaunotas Karostas Ziemeļu un Dienvidu molu virsmas, abu molu galos uzstādītas jaunas ugunszīmes, uzstādītas jaunas ugunzīmes ostas Ziemeļu vārtios – uz ostas Ziemeļu mola galvas un Ziemeļu viļņlauža galvas, uzstādīta jauns navigācijas aprīkojums esošas sektora uguns vietā uz Dienvidu mola . Lai projektu pabeigtu pilnībā, vēl jāizsludina jauns iepirkums par 1. piestātnes demontāžu Karostas kanālā. Šie darbi jau tika uzsākti, taču finansiālu iemeslu dēļ būvnieki savu darbību pārtrauca, un LSEZ pārvaldei nācās lauzt ar viņiem noslēgto līgumu. Tomēr Arnis Mazalis pauž pārliecību, ka izdosies atrast būvuzņēmēju, kas darbus pabeigs, tādējādi ievērojami atvieglojot kuģu kustību Karostas kanālā. Tāpat šī projekta ietvaros piesaistīts papildus finansējums, kas ļaus izbūvēt Karostas kanāla un ostas Loču kanāla izgaismojumu. Ir uzsākta būvprojekta izstrāde un darbus ieplānots veikt 2021.gadā.

Liepājas osta ir būvēta, neizmantojot dabiskus veidojumus – upes deltu, līci, kas aizsargātu ostu no vēja un viļņu iedarbības, tādēļ no ārējo spēku iedarbības to aizsargā sarežģīta hidrotehnisko aizsargbūvju sistēma, kurā atrodas trīs vārti, kas savieno ostas akvatoriju ar atklāto jūru. Kalpojot militāriem mērķiem, kad Liepāja bija slēgta PSRS bruņoto spēku karabāze, ostas infrastruktūra tika uzturēta nepietiekošā līmenī un apjomā, tādējādi pašlaik daļa no ostas hidrotehniskajām būvēm ir neapmierinošā stāvoklī. Tāpat arī no trīs ostas vārtiem regulārai kuģu kustībai tiek izmantoti tikai divi, tādējādi samazinot kuģošanas drošības līmeni, kuģiem ienākot vai izejot no ostas, kā arī pārvietojoties ostas akvatorijā.

 
Karostas kanālā kravu operācijas šobrīd veic 6 termināli. Ja 2016. gadā kravu apgrozījums bija 773, 2 tūkst. tonnu, tad 2019. gadā pārsniedza jau miljonu tonnu – 1 366 741,7. t (+ 76,8 %). Karostas kanālā strādājošās stividorkompānijas nodarbojas ar dažādu kravu apstrādi, t.sk. lauksaimniecības produkcijas, celtniecības materiālu, naftas un bio produktu u.c.

Uzziņai

Lai Liepājas osta varētu nodrošināt drošu kuģu satiksmi, konkurētspējīgu kravu apstrādi un pārvietošanu Liepājas ostā, Liepājas SEZ pārvalde īsteno trīs ES Kohēzijas fonda projektus plānošanas periodā no 2014. – 2020. gadam, kas ir ļoti gaidīti un nepieciešami Liepājas ostas uzņēmējiem un uzlabotu Liepājas ostas darbību un iespējamās attīstības perspektīvas. Kopīgi ar uzņēmējiem un atbildīgo Satiksmes ministriju, izstrādājot projektus un nosakot ieguldījumu prioritātes, tika identificētas vairākas problēmas, kas tuvāko gadu laiku varētu ierobežot Liepājas ostas konkurētspēju un kuras nepieciešams novērst, īstenojot infrastruktūras attīstības projektus un ieguldot vairāk kā 43 milj. eiro.