Valdība šodien atbalstīja 645 054 eiro piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pašvaldībām, lai daļēji segtu izdevumus, kas pašvaldībām radušies demontējot padomju un režīmu slavinošus objektus

Alūksnes pašvaldībai tiks piešķirti 5611 eiro, Augšdaugavas novada pašvaldībai – 35 695 eiro, Balvu pašvaldībai – 22 982 eiro, Cēsu pašvaldībai – 1210 eiro, Daugavpils pašvaldībai – 24 083 eiro, Dienvidkurzemes novada pašvaldībai – 1935 eiro, Gulbenes pašvaldībai – 1512 eiro, Krāslavas pašvaldībai – 39 471 eiro.

Liepājas pašvaldībai tiks izmaksāti 45 187 eiro, Limbažu novada pašvaldībai – 9150 eiro, Līvānu pašvaldībai – 3785 eiro, Ludzas pašvaldībai – 3948 eiro, Mārupes pašvaldībai – 4880 eiro, Ogres pašvaldībai – 672 eiro, Preiļu pašvaldībai – 1035 eiro, Rēzeknes pašvaldībai – 39 234 eiro.

Rīgas pašvaldība saņems – 389 693 eiro, Ropažu pašvaldība – 3 389 eiro, Saldus pašvaldība – 1776 eiro, Siguldas pašvaldība – 1914 eiro, Talsu pašvaldība – 3014 eiro, Tukuma pašvaldība – 3154 eiro bet Valmieras pašvaldība – 1724 eiro.

Kā vēstīts, šī gada 23.jūnijā stājās spēkā likums "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas teritorijā." Saskaņā ar likumu publiskajā ārtelpā, publiskajā būvē vai publiskas personas iekštelpā aizliegts eksponēt pieminekļus, piemiņas zīmes, piemiņas plāksnes, piemiņas vietas, arhitektoniskus vai mākslinieciskus veidojumus un citus objektus, kas izvietoti Latvijas teritorijā kopš 1940.gada un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: slavina PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, ar to saistītu notikumu vai personu, slavina totalitārismu, vardarbību, militāru agresiju, karu un kara ideoloģiju, vai arī ietver padomju varas vai nacisma simbolus.

Saskaņā ar 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem "Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts" ir apstiprināts 69 demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts.

Pēc Latvijas pašvaldību sniegtās informācijas Ministru kabineta noteiktajā termiņā – līdz 15.novembrim – demontēti visi 69 sarakstā iekļautie objekti. Tāpat pašvaldības sniegušas informāciju par vēl vismaz 55 ārpus šī saraksta esošiem objektiem, kuru demontāža jau veikta pēc pašvaldību pašiniciatīvas.