11. un 12. oktobrī koncertzālē "Lielais dzintars" norisināsies Liepājas speciālās ekonomiskās zonas īstenotā projekta Nr. NFI/AK/02 " Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi" noslēguma posma konference "Antropogēnā ķīmiskā piesārņojuma ietekme uz Baltijas jūru un saistītajām ekosistēmām". Konference pulcēs vairākus Baltijas jūras reģiona vadošos pētniekus un ekspertus, kas dalīsies savās zināšanās un pieredzē ūdens piesārņojuma pētniecībā un piesārņoto vietu rekultivācijas praksē. Konference notiks klātienē, angļu valodā un tiks translēta tiešsaistē interneta vidē, portālu informēja biedrības ‘’Baltijas Krasti’’ pārstāve Anete Naruška.

Konferences pirmajā dienā, 11. oktobrī, eksperti iepazīstinās ar savu redzējumu un norisināsies paneļdiskusijas. Pētnieki un eksperti no Latvijas Hidroekoloģijas institūta, Turku Universitātes Ģeoloģijas un Ģeogrāfijas departamenta, Norvēģijas ūdens pētījumu institūta un Latvijas Universitātes aktualizēs jautājumus par mikroplastmasas, smago metālu, naftas un terigēnas izcelsmes materiāla piesārņojumu kā Baltijas jūras ekosistēmā tā arī sauszemes un saldūdens vidē. Tāpat pētnieki un eksperti no Helsinku Universitātes, Latvijas Hidroekoloģijas institūta, "LIFE CleanEST IP" projekta, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas un Norvēģijas ūdens pētījumu institūta iezīmēs iespējas piesārņoto vietu rekultivācijā, daloties ar jaunākajiem pētījumiem par bioremediācijas un ķīmiskajām ūdens attīrīšanas metodēm, kā arī pieredzēm vēsturiski piesārņotu vietu sanācijas projektos Igaunijā, Latvijā un Somijā.

Konferences otrajā dienā, 12. oktobrī, dalībniekiem būs iespēja labāk iepazīties ar pašas Karostas teritorijas vēsturi, projektā paveiktajiem vides atjaunošanas darbiem un sasniegtajiem rezultātiem.

Konference tiek organizēta projekta "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi" ietvaros, kuru ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" finansiālu atbalstu īsteno Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, sadarbībā ar Norvēģijas Ūdens pētījumu institūtu un Biedrību "Baltijas krasti".

Šis projekts ir turpinājums iepriekšējām aktivitātēm Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanā. Piesaistot ES Kohēzijas fonda finansējumu, līdz 2015. gadam tika īstenots projekts "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana I kārta", kura ietvaros no kanāla 78 hektāru platībā tika izcelts un utilizēts liela apjoma tehnogēnais piesārņojums (metāllūžņi, betona masīvi, koksne utt.), kā arī vispiesārņotākajā iecirknī 10 hektāru platībā tika izņemti ~60 000 m3 piesārņoto nogulumu, kas tika deponēti īpaši aprīkotā deponēšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā. Projekta realizācijas rezultātā būtiski uzlabojās kanāla kopējais ekoloģiskais stāvoklis kanālā – naftas produktu un smago metālu koncentrācijas nogulumos samazinājās vairākas reizes, tomēr to koncentrācijas vēl aizvien neatbilst Ministru Kabineta noteikumu prasībām.

Konference ir bezmaksas un ir atvērta visiem interesentiem. Piedalīties var gan klātienē, gan attālināti tiešraides translācijā (11. oktobris). Savu dalību vienā vai abās konferences dienās līdz 30. septembrim var reģistrēt ŠEIT.


11. oktobra programmas aktivitātes norisināsies no pulksten 10 līdz 18 "Lielais Dzintars" Liepājas koncertzāles konferenču telpās, reģistrācija konferences dienā sāksies no 9.30.

12. oktobra programmas aktivitātes norisināsies no pulksten 10 līdz 14, tikšanās vieta "Lielais Dzintars" Liepājas koncertzālē.


Sīkāka informācija par programmu tiks izsūtīta pēc savas dalības reģistrācijas.

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 117 647,05 eiro, no kurām 4 350 000,00 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums.