No septiņiem šogad pašvaldībā atbalstītajiem pagalmu labiekārtošanas projektiem divus lielākos īsteno namu apsaimniekotāja SIA "Namu serviss APSE".

Kā portālam pastāstīja "Namu serviss APSE" projektu vadītāji Gints Ločmelis un Dace Ādolfa, abi projekti katrs savā ziņā ir lielākie gan apsaimniekotāju pieredzē (četru gadu laikā kopš pašvaldība līdzfinansē pagalmu labiekārtošanu, īstenoti vairāk nekā 20 projekti), gan šogad pilsētā atbalstīto projektu vidū. Viens, Projektētajā iela 18, ir lielākais tajā iesaistīto māju skaita ziņā, proti, auto stāvvietas tiek izbūvētas sešiem Klaipēdas ielas namiem (Klaipēdas 112, Klaipēdas 114, Klaipēdas 116, Klaipēdas 118, Klaipēdas 118A, Klaipēdas 120). Savukārt pagalms Siguldas iela 11, Siguldas iela 13, Siguldas iela 15, Dzintaru iela 82, kurā iesaistītas četras mājas, ir lielākais kopējo izmaksu ziņā – 229 708, 05 eiro, no kuriem pašvaldības finansējums ir 191 735, 62 eiro.

Abi projekti uzsākti pēc kādas vienas mājas iniciatīvas, pakāpeniski iesaistot kaimiņus un, kā Projektētajā ielā 18, arī pašvaldību. Tā kā iesaistīto dzīvokļu īpašnieku katrā no projektiem ir gandrīz divi simti, ceļš līdz vienprātībai un projekta uzsākšanai bijis garš – triju gadu garumā, stāsta Gints Ločmelis. Vispirms jau projektiem jāatbilst mūsdienu prasībām gan par drošību, gan attiecībā uz būvnormatīviem, piemēram, cik blīva drīkst būt apbūve. Otrs – jācenšas apmierināt visu iedzīvotāju grupu vēlmes – lietus ūdens kanalizācija, apgaismojums, soliņi, zaļā zona – ir vajadzīgi visiem. Nevaram izbūvēt tikai auto stāvvietas, turklāt, katram dzīvokļa īpašniekam savu, pierādījies, ka optimāli ir nodrošināt stāvvietas 40 – 50%, tāpat ir jāatrod vieta zaļajai zonai, bērnu laukumam, saka Ločmelis.

Labiekārtojuma projekts sešiem Klaipēdas ielas namiem ir samērā vienkāršs – katrai mājai līdzās brauktuvei uz pašvaldībai piederošas zemes, ko iedzīvotāji nomā, jāizbūvē auto stāvvietas. Projekta izmaksas – 69 995, 15 eiro, no kuriem pašvaldība sedz 58 803, 15 eiro.

Pēc tam, kad projektam izdevies piesaistīt visas ap pašvaldībai piederošo zemesgabalu esošās mājas, iesaistījusies arī pašvaldība, un par saviem līdzekļiem sakārtojusi teritorijas centrālo daļu – izbūvējot celiņus un vidū ierīkojot puķu rundāli.

Daudz sarežģītāks un finansiāli ietilpīgs ir trīs Siguldas ielas un viena Dzintaru ielas nama pagalma labiekārtošanas projekts (būvprojekta autors SIA "A Projekts" un Agita Lieģe, darbus izpilda SIA "A-Land" ar apakšuzņēmējiem). "Namu serviss APSE" apsaimnieko tikai divus no šiem namiem, otrus divus – īpašnieku biedrību ieceltā Evija Zemele. Vēl viens, "LNA" apsaimniekotais Dzintaru ielas nams, kas arī piekļaujas šim pagalmam, diemžēl no līdzdalības projektā atteicies naudas trūkuma dēļ, jo tikko pabeidzis mājas renovāciju.

Labiekārtojuma projektā iekļauta ne tika ietvju, celiņu, braucamās daļas un stāvvietu izbūve, lietus kanalizācijas un apgaismojuma rekonstrukcija, bet arī bērnu laukuma ierīkošana un vērienīga zaļās zonas sakārtošana.

Gints Ločmelis: "Svarīgi, kāds ir arhitekts. Agita Lieģe vienmēr mēģina savos projektos ielikt arī kādu "odziņu". Maksimāli centāmies saglabāt kokus. Klaipēdas ielā nācās nozāģēt piecas vecas papeles, savukārt Siguldas ielā – vecu vītolu un bērzu, taču no jauna ir iestādītas piecas kļavas, divi pīlādži, piesaistot speciālistus – arboristus – pārstādītas četras jaunas liepas. Izskatās, ka būs labi. Stāvvietas no zaļās zonas atdalītas ar tūju stādījumiem, gar gājēju celiņiem būs dzeltenās un sarkanās klinšu rozītes".

Pašvaldības piešķirtais finansējums 191 735, 62 eiro sedz 90% no apgaismojuma rekonstrukcijas, 85% no bruģēšanas darbu, 75% no zaļās zonas un bērnu laukuma iekārtošanas, kā arī 60% no projekta dokumentācijas izstrādes izmaksām.

Uzziņa
LIEPĀJAS DOMES 2016.GADĀ ATBALSTĪTIE PAGALMU LABIEKĀRTOŠANAS PROJEKTI
(Priekšroka dota tiem projektiem, kuros apvienojušies vairāki nami, kā arī renovētie nami; no 23 iesniegtajam atbalstu saņēma 7.)

"LNA"
1.Daugavas 1, Daugavas 3, Reiņu meža 2 – gājēju celiņu un brauktuves izbūve, auto stāvlaukums, bērnu rotaļu laukums, apgaismojums, apzaļumošana. Piešķirtais finansējums: 111 538,94 eiro;    
2. Mežu iela 51, Mežu iela 53, Mežu iela 55 – gājēju celiņu un brauktuves izbūve, auto stāvlaukums, apgaismojums, bērnu rotaļu laukums, apzaļumošana. Piešķirtais finansējums: 90 945,00 eiro;
3. Daugavas iela 1, Daugavas iela 3, Reiņu meža iela 2 – gājēju celiņu un brauktuves izbūve, auto stāvlaukums, bērnu rotaļu laukums, apgaismojums, apzaļumošana:111 538,94 eiro;    

SIA "Namu serviss APSE"
1.Projektētā iela 18 – auto stāvvietas namiem Klaipēdas 112, Klaipēdas 114, Klaipēdas 116, Klaipēdas 118, Klaipēdas 118A, Klaipēdas 120. Piešķirtais finansējums: 58 803,15 eiro;
2. Siguldas iela 11, Siguldas iela 13, Siguldas iela 15, Dzintaru iela 82 – auto novietne, apgaismojums, bērnu rotaļu laukums, gājēju celiņi, apzaļumošana. Piešķirtais finansējums: 191 735,62 eiro;

SIA "Livonijas nami"    
Mežu iela 47, Mežu iela 49 – auto novietne, apgaismojums, bērnu rotaļu laukums, gājēju celiņi, apzaļumošana. Piešķirtais finansējums: 74 305,06 eiro;

DzĪB "Mājoklis"    
Krūmu iela 38, Krūmu iela 40 – gājēju celiņu un brauktuves izbūve, auto stāvvietas izbūve, apzaļumošana. Piešķirtais finansējums: 74 121,03 eiro.