Papildināts. Portāla lasītājs Igors atsūtījis vēstuli, kurā aktualizēta suņu saimnieku atbildība un jautājums, vai dzīvnieku turētājiem Liepājā netiek dota pārāk liela vaļa.

"Suņu ekskrementi Liepājā ir bieža parādība. Īpašnieki reti kad savāc aiz saviem dzīvniekiem. Visi parki, pludmale Liepājā pārvērtušies par suņu pastaigu vietu. Suņi sēž uz sēdekļiem sabiedriskajā transportā, ar viņiem iet veikalā. Ventspilī, Kuldīgā, Palangā, Šventājā, Klaipēdā utt. aizliegt izvest pastaigā suņus tur, kur atpūšas vai pastaigājas cilvēki un bērni. Neviens nevar zināt, kas sunim galvā, kā tas ir audzināts, ar ko slimo," raksta Igors.

Kādi ir noteikumi un ko par lasītāja teikto saka pašvaldības Veselības un vides daļa – vai tas ir "veselīgi"?, kā arī pašvaldības policija, kura ikdienā kontrolē, kā tiek ievēroti noteikumi, vaicājām šīm institūcijām.

Pašvaldības policijas vārdā atbildi sniedza tās pārstāvis Kaspars Vārpiņš. Viņš raksta:

"Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki pievērš uzmanību suņu īpašniekiem kā par dzīvnieka ekskrementu savākšanu, tā arī par suņu palaišanu pastaigā bez pavadas. Taču šie ir tie gadījumi, kad pārkāpēji jānotver "pie rokas", veicot pārkāpumu. Savu suņu ekskrementu nesavācošie saimnieki parasti pārliecinās, vai apkārtnē neviena nav, pirms aiz suņa nesavāc. Cik pieredze rāda, tad suņu saimniekiem parasti maisiņš ir līdzi, bet to izmanto tikai tad, ja tuvumā ir policijas darbinieki.

Par suņu ekskrementu savākšanu nav saistošie noteikumi, bet gan 2006.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 52.3.punkts – "Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus".

Papildināts. Domes Veselības un vides daļas atbilde:

Kā atzina Liepājas pilsētas pašvaldības Vides daļas vadītāja Dace Liepniece – piekrītam, ka nesavāktie dzīvnieku ekskrementi rada nekoptas un neestētiskas vides iespaidu, tomēr tā ir katra dzīvnieku īpašnieku atbildība – savākt aiz sava mīluļa. To nosaka arī Ministru kabineta noteikumi Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai", līdz ar to pašvaldības saistošajos noteikumos šī prasība netiek dublēta. Tai pašā laikā vēršam uzmanību uz to, ka pašvaldībai nav tiesību ierobežot suņu pastaigas vairāk nekā tas ir atļauts LR normatīvajos aktos (iepriekš minētajos MK noteikumos), proti ar suņiem aizliegts atrasties peldvietās. Liepājā ir trīs oficiāli noteiktas peldvietas: Dienvidrietumu peldvieta no Vaiņodes ielas līdz Pērkones ielai, peldvieta pie stadiona no Jūrmalas ielas līdz Kūrmājas prospektam un Beberliņu peldvieta (Beberliņu karjera dienvidaustrumu daļā). Ārpus peldvietām pludmalē suni drīkst izvest pastaigā tikai pie pavadas. Tāpat bez pavadas aizliegts sunim atrasties bērnu atpūtas un rotaļu laukumos, izglītības iestāžu teritorijās, daudzdzīvokļu māju pagalmos, parkos, publiskos dārzos un skvēros, izņemot vietās, kas speciāli ierīkotas suņu pastaigām.

Savākt aiz sava mīluļa ir katra īpašnieka atbildība un norāda uz viņa kultūras/nekultūras līmeni.