Liepājnieki laiku pa laikam sūdzas portālam par, viņuprāt, pārspīlētu ielu laistīšanu ar sāls šķīdumu. Lūdzām Komunālo pārvaldi vēlreiz izvērtēt situāciju.

"Šodien (sestdien, 5.janvārī, – irliepaja.lv) atkal 05.00 nobrauca divreiz pa Dzērves ielu un divreiz pa Kalvenes ielu. Abas ielas tik platas, ka abi braucieni nokaisa to sāli tai pašā vietā! Vai ir vispār sniegs šodien? Vai ir sals? Jums deguna galā ir budžeta naudas ķērnāšana, par kuru ierindas pilsonis nemaz nezina (jo guļ tajā laikā)," raksta portāla lasītājs.

Jautājām pašvaldībai, kurš dienests kontrolē šos darbus un kādas sankcijas tiek piemērotas, ja atklājas, ka darbi paveikti zemā līmenī vai ka nav paveikti vispār, un vai ir kāds precedents?

Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls raksta:

"Ielu brauktuvju uzturēšanu ziemā organizē un kontrolē Komunālā pārvalde, citiem vārdiem, pārvaldes ziemas dienesta dežurants. Ziemas dienests strādā visu sezonu – no 25. oktobra līdz 10. aprīlim, 24/7 režīmā.

Līgums starp Komunālo pārvaldi un ielu un ceļu uzturētāju (SIA "Clean R") paredz rīcību un soda sankcijas gadījumos, ja darbs pilsētas ielās nav paveikts termiņā, atbilstošā kvalitātē vai ja tiek konstatēti atsevišķi veikuma defekti. Šajā un arī iepriekšējā sezonā nav bijusi nepieciešamība aprēķināt un piemērot soda naudu.

Pārvaldes mērķis un uzdevums ir nevis sadarbības partneru sodīšana, bet gan raudzīties un panākt, lai darbu izpilde atbilstu noteikumiem par ielu uzturēšanu ziemā.

Aizvadītajā sezonā bija vairāki gadījumi, kad darbs netika veikts atbilstošā kvalitātē, tāpēc uzņēmējs to veica atkārtoti un par saviem līdzekļiem.

Šajā sezonā ir bijis viens gadījums, kad ielu uzturēšanas darbi bija jāveic atkārtoti un par uzņēmuma līdzekļiem".

Papildinot iepriekš sacīto, Štāls raksta:

"Pārbaudījām situāciju uz Dzērves un Kalvenes ielas. Dzērves iela (posmā no E. Tisē ielas līdz Lauku ielai) ir A1 klases iela, ar divām joslām; Kalvenes iela – B klases josla, arī ar divām joslām. Tas nozīmē, ka šajās ielās kaisīšana ir jāveic divas reizes jeb katrā joslā vienu reizi.

Uz Dzērves ielas vienā pusē tiek novietotas blakus esošā mikrorajona iedzīvotāju automašīnas. Līdzīgi ir uz Kalvenes ielas – tur stāv individuālo dzīvojamo māju īpašnieku automašīnas. Tās traucē veikt kaisīšanu vienā no joslām, jo automašīnas nepieciešams apbraukt, līdz ar to daļa no ielas vienas joslas paliek nenokaisīta, bet otrajā joslā sāls tiek vairāk.

To labi var redzēt vietās, no kurām mašīnas ir aizbraukušas pēc tam, kad jau paveikta ielas brauktuves kaisīšana. Šādās vietās palicis sniegs un ledus, jo tur sāls nav ticis klāt.

Dzērves ielā pie krustojuma ar Lauku ielu ir posms (blakus viesnīcai), kurā automāšīnas aizliegts novietot stāvēšanai. Tur vērojams, ka vienmērīgi ir nokaisītas abas brauktuves joslas.

Paldies iedzīvotājam, kas ziņojis par iespējamām nepilnībām!

Iepriekš portālam esmu skaidrojis, cik liela norma un kādos gadījumos tiek izkaisīta – skaties šeit.

Vēl par šo tēmu lasāms un skatāmas infografikas šeit.

Pretslīdes materiāla norma uz brauktuves kilometru un platumu ir kritērijs, pēc kura tiek apmaksāts paveiktais darbs.

Atgādināšu, ka ceļu apstrādes tehnika ir aprīkota ar GPS, kas Komunālajai pārvaldei ļauj kontrolēt, cik reizes, kādā diennakts laikā un kurā vietā ir strādāts un vai maršruts atbilst ziemas dienesta dežuranta dotajam uzdevumam.

Ja darbu veicējs pretslīdes vielu kaisa vairāk, nekā nepieciešams, tad viņam ir lielāks materiāla patēriņš, un vairāk nobrauktu kilometru, par ko, ja nav dots uzdevums kaisīt papildus, mēs nemaksājam.

Protams, nav izslēgti atsevišķi gadījumi, kad 300 km ielu kopgarumā, ko pilsētā uzturam ziemas periodā, tehnika pēkšņi sabojājas un kaisītājs, piemēram, izber vairāk sāli, nekā paredzēts normās.

Taču teorētiski vai sistēmiski neviens šādā pārkāpumā nav ieinteresēts."