Kungu ielas 24.nama restaurācja un rekonstrukcija, lai sagatavotu to topošajam Interjera muzejam, izmaksās 2,4 miljonus eiro. Šobrīd darbi uz laiku pārtraukti.

Pērn augusta nogalē aizsākās Kungu ielas 24 nama pārbūve un restaurācija. Agrākais Pētera I namiņš pārtop Interjera muzejā jeb Hoijeres kundzes apartamentu un kroga ēkā.

Sāk ar divām, pavisam četras kārtas
Būvdarbus Kungu 24 veic SIA "RERE Meistari" saskaņā ar pilnsabiedrības "Pils Projekts" izstrādātā būvprojekta "Dzīvojamās ēkas restaurācija un rekonstrukcija (pārbūve) par muzeja ēku; kafejnīcas un administratīvās ēkas restaurācija un rekonstrukcija par plašizklaides pasākumu ēkām; saimniecības ēkas rekonstrukcija" 1. un 4. kārtu.

Kopumā 1. un 4. kārtas būvdarbu ietvaros notiks Hoijeres viesnīcas ēkas restaurācija un pārbūve, sagatavojot ēku Interjera muzeja izveidei, kā arī tiks labiekārtota daļa no tā sauktā Kungu kvartāla pagalma.

Hoijeres viesnīcas ēkas platība ir 787 m², Kungu kvartāla kopējā platība – 1913 m², no kuras sākto būvdarbu ietvaros paredzēts labiekārtot 1045,3 m2.

Būvdarbu līguma summa, pēc Attīstības pārvaldes projektu vadītājas Solvitas Kaņevskas sniegtajiem datiem, ir 2 205 177,71 eiro (bez PVN).

Pirms būvdarbu sākšanas notika ēkas tehniskā apsekošana, arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un būvprojekta izstrāde, ko veica pilnsabiedrība "Pils Projekts", piesaistot SIA "Arhitektoniskās izpētes grupas" arhitektus Liesmu Markovu un Artūru Lapiņu.

Līguma summa ir 55 140 eiro (bez PVN).

Būvprojekta izstrāde ilga gadu un astoņus mēnešus.

Par būvdarbu 1. un 4. kārtas uzraudzību noslēgts arī autoruzraudzības līgums. Līguma summa ir 14 000 eiro (bez PVN).

Savukārt būvuzraudzību par 84 440 eiro bez PVN nodrošina SIA "Firma L4".

Darbu gaitā, veicot pamatu pastiprināšanas un pagraba padziļināšanas darbus, radušies arī papildizdevumi, jo, kā skaidroja Kaņevska, noticis neparedzēts vēsturisko laukakmens pamatu nobrukums, līdz ar to apstiprināti papildu darbi un papildu izmaksas par summu 40 534,40 eiro bez PVN.

Ņemot vērā veicamo darbu specifiku un ēkas ievērojamo vecumu, izmaiņas būvdarbu laikā ir pieļaujamas, un tās nav iespējams paredzēt, pirms nav iestājies konkrētais apstāklis un iemesls, skaidroja Kaņevska.

Visu 1. un 4.kārtas izdevumu kopējā summa pārsniedz 2,4 miljonus eiro (bez PVN). Kādas ir viena kvadrātmetra izmksas Kungu ielas 24 namā, irliepaja.lv noskaidrot nevarēja, jo, kā domes Sabiedrisko attiecību un mārketingu daļas vadītājai Zitai Lazdānei bija skaidrots Attīstības pārvaldē, "tādi aprēķini par 1 m2 izmaksām nav veikti".

Lai gan sākotnēji projektēšanas uzdevumā būvprojektam tika paredzētas piecas kārtas, būvprojekta izstrādes laikā tika pieņemts lēmums apvienot 4. un 5. kārtu, līdz ar to būvprojekts sastāv no četrām būvdarbu kārtām:  

1. – Hoijeres kundzes viesnīcas ēkas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku un ārējo inženiertīklu izbūve visām Kungu kvartāla ēkām;
2. – folkloras centra "Namīns" ēku  restaurācija un pārbūve par plašizklaides pasākumu ēkām;
3. –  teritorijā esošo garāžu pārbūve;
4. – pagalma teritorijas (1045,3 m2) labiekārtojuma atjaunošana starp ēkām.

No pagraba līdz bēniņiem
Ēkas pārbūves darbi saistīti ar pamatiem, sienām, starpsienām, liftu šahtām, pārsegumiem, jumtu, ailu aizpildījuma elementiem, kāpnēm, margām, fasādi, grīdu pamatni, iekšējo apdari.

Restaurācija ietver bioloģiskās destrukcijas novēršanu, koka konstrukciju konservāciju un protezēšanu, koka siju un griestu dēļu konservāciju; mūra sienu restaurāciju, apgleznoto sienas dēļu fragmentu restaurāciju, krāšņu restaurāciju un rekonstrukciju, vēsturisko tapešu rekonstrukciju un kopiju izgatavošanu, 1. stāva griestu restaurāciju, kā arī vides pieejamības elementu, lūku un restu izbūvi.

Būvniekam arī jāveic iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūves darbi, kā arī pagalma teritorijas labiekārtojuma atjaunošana starp ēkām: seguma, žogu izbūve, apzaļumošana, aprīkojuma uzstādīšana.

Būvdarbu ietvaros tiek iztīrīts un padziļināts ēkas pagrabstāvs. Pēc būvdarbu pabeigšanas tur atradīsies garderobe, tualetes un citas palīgtelpas. Ēkas pirmā stāva kreisajā spārnā atradīsies krogs ar 17.gadsimtam atbilstošu ēdienkarti un muzeja apmeklētāju acīm apslēptu modernu virtuvi, kas apkalpos kroga zāli. Labajā pusē paredzētas muzeja telpas, kurās, atbilstoši 17.gadsimta pēdējā ceturkšņa interjeram, tiks iekārtoti Hoijeres apartamenti ar holandiešu izcelsmes (kroga īpašniece bija holandiete) traukiem, lampām, mēbelēm. Savukārt ēkas otrajā stāvā, kas uzbūvēts 19.gadsimtā, interjers tiks veidots, atbilstoši šim laika posmam – ar tapetēm, podiņu krāsnīm u.tml.

Ēkas bēniņstāvā, kur arī galvenokārt atradīsies palīgtelpas, tiks uzstādītas dažādas ar apkuri un ventilāciju saistītas tehniskas iekārtas, taču tur simboliski glabāsies arī miltu un putraimu maisi, ko, iespējams, muzeja darbinieki 17.gadsimta tērpos, izmantojot vinču, transportēs uz pirmā stāva virtuvi.

Pagalma pusē pie ēkas atradīsies Hoijeres dārziņš ar bietēm, burkāniem, garšaugiem utt.

Būvdarbi uz laiku apturēti
Kā portālam irliepaja.lv skaidroja Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja Kristīne Lukošjus, šobrīd būvdarbi Kungu ielā 24 uz laiku ir apturēti. Tas saistīts ar jau pieminēto pamatu nobrukumu.

"Pamatu pastiprināšanas un pagraba padziļināšanas darbu laikā tika konstatēts, ka vēsturiskie laukakmens pamati ir būtiski sliktākā stāvoklī, nekā tas tika paredzēts projekta tehniskajā dokumentācijā. Līdz ar to veidojās vēsturiskā laukakmens pamata nobrukums. Tā kā autoruzrauga iesniegtais risinājums paredz izmaiņas esošajā būvprojektā un iejaukšanos ēkas būvkonstrukcijās, saskaņā ar saņemtajiem Būvniecības valsts kontroles biroja norādījumiem, pasūtītājam (pašvaldībai) ir jāveic būvprojekta izmaiņu ekspertīze," skaidroja Lukošjus.

Šobrīd ēkas pamatu pastiprināšana ir pabeigta tādā apjomā, lai neradītu apdraudējumu ne ēkai, ne sabiedrībai un būvdarbi objektā ir apturēti.

Darbus atsāks pēc pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas.

Ņemot vērā būvdarbu pārtraukumu, tos plānots pabeigt 2020.gada rudenī.

Uzziņai
Ēku kompleksu Kungu ielā 24 pašvaldība 2012.gadā iegādājās par Ls 63,3 tūkstošiem latu (90, 07 tūkst. eiro).

Hoijers viesnīca, agrāk Pētera I namiņš un ēka, kurā ierīkots folkloras centrs "Namīns", ir arhitektūras pieminekļi.

Hoijeres kundzes viesnīcas atjaunošana un pārbūve ir daļa no projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem", kas ietver gan Hoijeres viesnīcas, gan koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūvi.

Abu objektu pārbūves kopējās izmaksas ir 3 394 476, 21 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 2 253 600 eiro, valsts budžeta dotācija 99 423, 53 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 470 505,88 eiro un neattiecināmās izmaksas 570 946,80 eiro.

Topošā Hoijeres viesnīca Kungu ielā 24.