No rītdienas, 15.aprīļa, saskaņā ar valstī noteikto kārtību koku ciršana vai zāģēšana pilsētās un citās apdzīvotās vietās ir aizliegta – šāds ierobežojums ir spēkā līdz 30.jūnijam. Tas nozīmē, ka pilsētas koku stādījumu kopšana notiks ierobežotā apjomā.

Koku ciršanu pilsētā veic gan pašvaldība, gan individuālie zemesgabalu īpašnieki, gan uzņēmumi un citi īpašumu valdītāji. Koku ciršana nereti ir saistīta ar būvdarbu uzsākšanu un veikšanu.

Ja iepriekš ir saņemta atļauja no pilsētas apstādījumu uzraudzības komisijas (AUK), ka koku drīkst cirst vai nozāgēt, taču darbs nav paveikts līdz 14. aprīlim, plānotie darbi ir jāatliek līdz jūnija beigām.

Kokus Liepājas ielās, parkos, skvēros un citās pašvaldībai piederošajās zaļajās teritorijās aprūpē galvenokārt Komunālā pārvalde. Koku kopšanu pilsētai piederošajos zemesgabalos nodrošina arī pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti", izglītības iestādes, Kapsētu pārvalde, Sociālais dienests, Liepājas SEZ pārvalde un citi valdītāji.

Ligzdojošo putnu saudzēšanu paredz MK "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža".

Izņēmuma gadījumi ir avārijas vai bīstamu situāciju novēršana – piemēram, ja koks ir nolūzis, uzkritis īpašumam, elektrības vadiem, traucē ceļu satiksmi utml. Tātad vējā lūzušo, kritušo vai citādi bīstamo koku, kā arī atsevišķu lielu zaru, zaļo atvašu nozāģēšanu, apzāģēšanu un vainagu kopšanu, lai novērstu bīstamību, ir atļauts veikt.

Vēla rudens un ziemas mēneši ir tas laiks, kad notiek aktīva koku stādījumu kopšana. Kopš pagājušā gada septembra līdz šā gada 1. aprīlim, t.i., septiņos mēnešos ar Komunālās pārvaldes ziņu pilsētā ir nozāģēti 96 nokaltuši, par bīstamiem atzīti vai vēja nolauzti koki. Vainagi sakopti vai izzāģēti zari, kopumā, 749 kokiem.

Komunālā pārvalde pagājušajā gadā uzsāka vēl padomju laikos nepareizi kopto pilsētas koku, tas ir, agrāk galotņoto Holandes liepu vainagu pakāpenisku formēšanu tā, lai turpmākajos gados tos varētu cirpt līdzīgi dzīvžogiem. Veicot šādu kopšanu, arboristi vainagus veidoja iespējami tuvu to dabiskai formai. Turpmāk šāda metode ļaus ietaupīt laiku un līdzekļus.

Visvairāk koku ir sakopts  Tirgus ielā, kur “safrizētas” 78 liepas, 1905. gada ielā – 76 liepas, Liepu ielā – sakoptas 154 Krimas liepas.

Kopš pagājušā gada rudens arboristi strādājuši arī Jelgavas ielā – tur sakoptas 55 liepas, Pļavu ielā – 24 koki, Lāčplēša ielā – 39 liepas, Ganību ielā – 35 koki, Pasta ielā – 14 koki un Friča Brīvzemnieka ielā, kur ir sakopti 11 liepu vainagi.
 
Šonedēļ koku sezonas nobeiguma darbi vēl turpinājās Ezera ielā, kur pavisam būs sakopti 110 liepu vainagi, un Kr. Valdemāra ielā, kur sakoptas zarotnes 32 liepām.