Ar Liepājas domes decembra sēdes lēmumu Karostas glābšanas biedrībai (KGB) bezatlīdzības lietošanā uz desmit gadiem iznomāja telpas Atmodas bulvārī 8D.

Neapdzīvojamās telpas 302,1 kv.m platībā (bilances vērtība uz 2015.gada 1.novembri ir 26 105,36 eiro) atrodas pašvaldības nekustamā īpašumā Atmodas bulvārī 8D otrajā stāvā. Savukārt ēkas pirmo stāvu aizņem veikals.

Kā portālam pastāstīja viens no KGB dalībniekiem – Vilmārs Bogdanovs, viņš iecerējis, piesaistot ES fondu līdzekļus, Atmodas bulvārī 8D izveidot interešu centru aktīviem cilvēkiem. Interešu centrā plānots organizēt kultūras pasākumus bērniem un jauniešiem, dažādu studiju (deju, krāsu un stila) nodarbības, ierīkot jauniešu iniciatīvas darbnīcu, bērnu rotaļu un galda spēļu istabas, mācību telpas.

"Taču vispirms tur ir vajadzīgs kārtīgs remonts," atzina Bogdanovs, piebilstot, ka būs vajadzīgs ilgāks laiks, līdz centrs varēs sākt darboties.

Kā zināms,  KGB apsaimniekošanā nodota arī pašvaldībai piederošā ēka Invalīdu ielā 4 (Karostas cietums), kas izveidots par populārāko tūrisma objektu Liepājā.