Jūras virsnieku saieta jeb sapulču namā Karostā, Atmodas bulvārī 9, turpinās pirms gada uzsāktie būvdarbi, taču par pili dēvētās ēkas pilnīgai atjaunošanai naudas nav.

Jūras virsnieku saieta (sapulču) nams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kurš Aizsardzības ministrijas valdījumā nonāca 1994. gadā, un kopš tā brīža ministrijas pienākumos ir bijis saglabāt šo kultūrvēsturiskā mantojuma objektu.

Kā portālu irliepaja.lv informēja Aizsardzības ministrijas Preses nodaļas vecākā referente Vita Briže, pašlaik Virsnieku sapulču namā noris būvdarbi, kuru pamatā ir starp Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru un SIA "Būvuzņēmums Restaurators" 2017. gada 14. novembrī noslēgtais līgums par "Jūras virsnieku sapulču ēkas logu un durvju restaurāciju un nomaiņu, bēniņu pārseguma papildu siltināšanu Atmodas bulvārī 9, Liepājā" par summu 951 810, 48 eiro bez PVN.

Plānots, ka būvdarbi varētu tikti pabeigti līdz šī gada februāra beigām.

Pēc Brižes sacītā, ir izstrādāts arī ēkas dienvidu terases un fasādes restaurācijas būvprojekts, kam šobrīd tiek veikta ekspertīze, jo ēka ir kultūrvēstures objekts. Pēc atzinuma saņemšanas tiks veikts iepirkums restaurācijas darbu īstenošanai.

Vita Briže: "Aizsardzības ministrija ir izteikusi piedāvājumu Liepājas pilsētas pašvaldībai uzņemties nama tālāku atjaunošanu un izmantošanu. Ņemot vērā pašvaldības intereses trūkumu pārņemt ēku apsaimniekošanu, sarunas patlaban neturpinās, un Aizsardzības ministrija, tāpat kā līdz šim turpinās rūpēties par objekta tehnisko stāvokli un pakāpeniski atvēlēt līdzekļus tā atjaunošanai.

Lai nodrošinātu drošu un pastāvīgu ēkas izmantošanu, ēkas restaurācijai būtu nepieciešams piesaistīt aptuveni 12 miljonus eiro. Pašlaik Aizsardzības ministrijas budžetā šādi līdzekļi nav paredzēti".

Pēc Aizsardzības ministrijas pārstāves teiktā, lai Jūras virsnieku sapulču namu padarītu publiski pieejamu, būtu jāmaina tai pieguļošo ēku izmantošanas mērķis un jāpārbūvē nožogojums. Tā kā pašlaik ēka ikdienā nav praktiski izmantojama, šādus darbus tuvākajā laikā nav paredzēts veikt.

"Kad ēka būs atjaunota, noteikti tiks meklēti veidi, kā to padarīt pieejamu sabiedrībai," apliecināja Briže.

Virsnieku saieta nams savulaik kalpojis dažādiem mērķiem – sākot ar krāšņām virsnieku ballēm, beidzot ar sanatorijas funkciju pildīšanu*. Taču pārņēmusi šo, tāpat kā citas Karostas vēsturiskās ēkas, pašvaldība netika galā ar tās uzturēšanu, ļaujot skaistajam namam pamazām pārvērsties graustā.

Kopš 1994. gada par ēku rūpējas Aizsardzības ministrija.

Ēkas arhitektoniskā izpēte tika veikta 2005.gadā, bet atkārtota ēkas apsekošana notika 2013. un 2015.gadā. Laikā no 2007. līdz 2009. gadam Virsnieku saieta namam tika izstrādāts pilns restaurācijas projekts. Izcilās Krievijas jūgendstila pils, valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa restaurācijas projekta tāme, kura izstrādāta 2008.gada novembrī, ir 11 799 562 eiro. Darbus bija plānots veikt secīgi vairākos posmos, taču 2009.gada ekonomiskā krīze tos apturēja, lai gan tieši šajā gadā tika nomainīts jumts un veikti citi darbi. Līdz ar to ēkas stāvoklis vairs nepasliktinājās.

Laikraksts "Dienas Bizness" pērn rakstīja: "Tomēr līdz šim veikta jumta, karnīžu, tekņu restaurācija, rietumu terases un ziemeļu korpusa pārseguma restaurācija. Virsnieku saieta nama ēkas detalizēta logu un ārdurvju remonts un nomaiņa, rietumu fasādes restaurācija, starpstāvu karnīzes ieseguma skārda nomaiņa, apkures sistēmas nomaiņa un veikta vienkāršota fasādes atjaunošana. Līdz šim kopā ieguldīts aptuveni 1 409 010 eiro".

* Virsnieku nams ir valsts nozīmes arhitektūras un mākslas piemineklis, krievu jūgendstila arhitektūras paraugs. Nama vēsturiskais nosaukums ir Jūras virsnieku sapulču ēka. Tās pamatakmens likts 1898.gada martā, bet celtniecība pabeigta 1907.gadā. Projekta autors ir Pēterburgas arhitekts Sergejs Geļenzovskis. Gandrīz visu ēkas pastāvēšanas laiku tajā saimniekojuši karavīri. Pirmā pasaules kara gados pilī atradās vācu kara hospitālis. Latvijas brīvvalsts laikā pils tika iznomāta kaulu tuberkulozes sanatorijas vajadzībām, bet jau 1939.gada oktobrī sanatoriju pārņēma PSRS karaflotes hospitālis, kas ar pārtraukumu Otrā pasaules kara laikā darbojās līdz 1994.gada maijam.