Daļa no projekta "Dabas vērtības Latvijas simtgades" ietvaros izgaismotajiem kokiem Jūrmalas parkā ieguvuši svētku noformējumu – tie izgaismoti sarkanbaltsarkanā krāsā.

Dekoratīvā apgaismojuma izbūve tika veikta Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta "Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei" ietvaros, kura mērķis ir aktualizēt un izcelt Jūrmalas parka dabas vērtības, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Jūrmalas parkā projekta ietvaros kopumā ir izvietoti gaismekļi pie 21 koka, kas ļauj tos izgaismot diennakts tumšajā laikā, tādējādi atklājot sugu daudzveidību, stumbru un vainagu dažādību arī citā rakursā.  

Svētku noformējumā izgaismoti atsevišķi ainaviski koki. Tāpat projekta ietvaros atjaunotas arī informatīvās plāksnes pie kokiem, lai veicinātu iedzīvotāju un pilsētas viesu izglītošanu par Jūrmalas parkā esošajām dabas vērtībām. Kopumā plāksnes izvietotas pie 40 kokiem – gan dižkokiem, gan retāk sastopamām koku sugām, gan pie katras sugas pa vienai plāksnei, lai atklātu parkā augošo koku daudzveidību.

Projektu līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonds. Kopējās projekta izmaksas ir 46 299,77 eiro, no kurām Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums ir 33 313,50 eiro.