Jūrmalas parka bērnu atrakciju tehniskais stāvoklis nav apmierinošs, un portāla lasītāji jautā, vai pašvaldība ir domājusi par to sakārtošanu.

"Kas apsaimnieko bērnu atrakciju laukumu Jūrmalas parkā? Vairāku atrakciju gultņi sarūsējuši, un karuseļi griežas ar milzīgām grūtībām, bedres pie rotaļu elementiem tik dziļas, ka pirmais pakāpiens mazajiem ir krūšu augstumā, utt. Vai un kad paredzēts to visu labot?" – jautā portāla lasītājs.

Februārī portāls rakstīja par to, ka pašvaldība, budžetu grozot, 50 000 eiro iedalījusi arī Jūrmalas parka bērnu laukuma sakārtošanai. Tāpēc jautājām Komunālajai pārvaldei, vai un kā paredzēts šos līdzekļus izlietot.

Atbildot uz portāla irliepaja.lv lasītāja jautājumu Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls raksta:
Šobrīd Komunālā pārvalde gatavo iepirkuma dokumentāciju, lai šovasar veiktu Jūrmalas parka bērnu rotaļu laukuma daļas rekonstrukciju.

Pašlaik tur esošās iekārtas ir uzstādītas pirms 12 – 13 gadiem, un ir tehniski nokalpojušas.

Rekonstrukcijas mērķim pašvaldība ir piešķīrusi finansējumu – 47 619 eiro. Darbus plānots veikt šajā vasarā!

Tikmēr saskaņā ar līgumu, pašvaldības pārziņā esošo bērnu laukumu uzturēšanu ikdienā veic SIA "Iga4".

Ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros par budžeta līdzekļiem ietvaros tiek atjaunots, uzkopts, izlīdzināts, papildināts Jūrmalas parka bērnu laukumu smilts segums – zem karuseļiem un citām iekārtām, kā arī remontētas bojātās detaļas, eļļoti mehānismi un veikti citi uzturēšanas darbi."