Liepājas jauniešu foruma pirmsskolas un sākumskolas bērnu radošo darbu iedvesmots, sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrāciju un Liepājas uzņēmējiem tiek izsludināts Liepājas Novada fonda vides projektu konkurss "Daba pilsētā", informē Liepājas Novada fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže.

Konkursa mērķis ir popularizēt ekosistēmu pakalpojumus pilsētā. Ikviena biedrība, nodibinājums vai neformāla iedzīvotāju grupa var pieteikt savu projektu kādā no prioritātēm:
–vides objekti ar izglītojošu nozīmi (piemēram, par apputeksnētāju nozīmi, koku nozīmi, augu daudzveidības nozīmi ne tikai pilsētā),
–jaunu apstādījumu izveidošana vietās, kur to nav bijis pie daudzdzīvokļu namiem.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 15.jūnijs. Granta maksimālā summa ir 150 eiro.  Nolikumu un pieteikuma anketu, tāpat kā iepriekšējos gados, var lejuplādēt  Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv sadaļā Programmas/"Atbalsts apkaimei".

Potenciālajiem projektu iesniedzējiem un interesentiem ir iespēja saņemt konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu, uzdodot jautājumu e-pastā liepajasfonds@gmail.com

Liepājas Novada fonda sadarbības partneri ir SIA Liepājas RAS un SIA Vides pakalpojumu grupa, kā arī Liepājas pilsētas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa.