Būvvalde 24.aprīlī izsludinājusi iepirkumu lokālplānojumam, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp Kaiju, Aldaru, Jelgavas ielām un Jauno ostmalu līdz O.Kalpaka ielai, izstrādei.


Tā ir teritorija gar Tirdzniecības kanālu 10,77 hektāru platībā.


Kā teikts darba uzdevumā, "lokālplānojuma teritorijai nepieciešams grozīt spēkā esošo Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu tā, lai radītu priekšnoteikumus dzīvas, aktīvas, labiekārtotas pilsētvides veidošanai ne vien ostmalā, bet arī visā Jaunliepājas apkaimē, pēc iespējas atjaunojot zaudēto apkaimes vēsturisko ielu struktūru, atverot to savienojumus ar Jauno ostmalu un paredzot tādus apbūves un pilsēttelpas iekārtojuma veidus, kas orientēti uz iespējami daudzveidīgu, ilgtspējīgu, publiski pieejamu izmantošanu, tostarp, izskatot iespēju atbalstīt arī mājokļu apbūvi".


Iespējamās attīstības shēma teritorijai Jaunajā ostmalā. No pielikuma darba uzdevumam.


Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.maijam.


Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka pašvaldība iecerējusi meklēt jaunas izmantošanas iespējas Jaunliepājas kanālmalai, tāpēc jau pērn 10.novembra domes sēdē deputāti  pieņēma lēmumu izstrādāt teritorijas lokālplānojumu, kas ne tikai paredzētu kanālmalai meklēt jaunas izmantošanas iespējas, bet arī atjaunotu vēsturisko ielu struktūru un izveidotu publisku piekļuvi ostmalai.


Kartē iezīmēta teritorija, kurai tiks izstrādāts lokālplānojums. Būvvaldes foto.


Savus priekšlikumus Jaunliepājas kanālmalas turpmākai attīstībai bija aicināti izteikt arī iedzīvotāji.


Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš toreiz izteicās: "Šodienas lēmums ir vēsturisks – tiek sperts pirmais būtiskais solis, lai atvērtu Jaunliepājas promenādi sabiedrībai un nākotnē atsegtu panorāmas skatu uz šarmanto Vecliepāju. Uzsākot Jaunās ostmalas lokālplānojumu, Jaunliepāja pamazām iegūs daudz spilgtākus vaibstus, un ticu – arī jaunu dzīves ritmu."


Savukārt lokālplānojuma izstrādes vadītājs Uģis Kaugurs uzsvēra: "Ieskatoties vēsturiskajās kartēs,– visos laikos Jaunliepājas daļa pie kanāla ir bijusi atvērta un savienota ar pārējo ielu struktūru. Pirms aptuveni 20 gadiem agrāk slēgtā Vecā ostmala atvērta sabiedrībai, un tai pretī esošā Jaunā ostmala būtu pelnījusi līdzīgu attīstības perspektīvu. Teritorija ir komplicēta – šeit vienkopus atrodas rūpniecība, osta, kapsēta, kā arī dzīvojamā apbūve. Vienlaikus šeit ir vislielākais potenciāls publiski atvērtai un mūsdienīgai pilsētvidei ar pieeju ūdens malai ar visskaistāko skatu uz Vecliepājas panorāmu."


Jaunliepājas daļas attīstība paredzēta Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmā 2022.–2027. gadam.