Finiša taisnē nonākuši vairāki sociāli nozīmīgi projekti Liepājā – ēkas pārbūve topošajām specializētajām darbnīcām T. Breikša ielā 16/20, ģimeniskai videi pietuvinātās mājas būvniecība Salmu ielā 53 un topošo grupu dzīvokļu Viršu ielā 9/11 izbūve, informē Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Liepājnieki aicināti līdz 1.novembrim piedalīties ideju konkursā par labāko nosaukumu specializētajām darbnīcām T. Breikša ielā 16/20, kuras atradīsies blakus jau esošajam Dienas centram personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

Veicot bijušo darbnīcu renovāciju centra sētā, tās tiek pārbūvētas par mūsdienīgām radošām darbnīcām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuri šeit varēs lietderīgi pavadīt laiku un apgūt vienkāršas darba iemaņas. Tās nebūs parastas darbnīcas, bet arī cerību stariņš šiem cilvēkiem, kas ļaus viņiem ne tikai izrauties no savas ierastās vides, bet arī komunicēt ar citiem cilvēkiem un sajusties noderīgiem sabiedrībai.

Plānots, ka topošo darbnīcu apmeklētāji šeit varētu izgatavot sveces un papīra dizaina izstrādājumus, ko jau tagad veiksmīgi apguvuši Dienas centra apmeklētāji. Nodarbības plānots organizēt vairākās maiņās, lai darbnīcas būtu pieejamas lielākam skaitam cilvēku. Līdzīgas darbnīcas citviet Latvijā jau darbojas, piemēram, Rīgā daudziem zināmā "Māja labākai dzīvei".

Tāpēc svarīgi arī topošajām Liepājas darbnīcām dot cerīgu un iedvesmojošu nosaukumu, un ikviens liepājnieks tiek aicināts iesaistīties! Priekšlikuma autors, kura piedāvātais nosaukums tiks izvēlēts darbnīcām, saņems pārsteiguma balvu. Priekšlikumus nosaukumam var iesniegt līdz 1.novembrim, rakstot epastu socialais.dienests@liepaja.lv vai Sociālā dienesta Facebook kontā.

Jauno sociālās infrastruktūras objektu izveide notiek projekta "Kurzeme visiem" ietvaros, kas tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Šo projektu kopš 2015.gada ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru "Kurzeme".

Liepājas pašvaldība un Sociālais dienests jau piekto gadu iesaistījusies Deinstitucionalizācijas (DI) projektā "Kurzeme visiem", piedāvājot jaunus sociālos pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem ar garīga rakstura (GRT) un funkcionāliem (FT) traucējumiem. Lai DI projekta ietvaros ieviestu jaunus sociālos pakalpojumus, nepieciešama arī atbilstošas infrastruktūra – jauno objektu būvniecība tiek veikta ERAF projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" ietvaros. Kopumā Liepājā jaunas sociālās infrastruktūras izveidē plānots investēt 2,6 milj. eiro pašvaldības un ERAF finansējuma.

Vairāk par projektu "Kurzeme visiem": https://www.liepaja.lv/projekti/kurzeme-visiem/