Deputāti Pilsētas attīstības komitejā 13. februārī vienbalsīgi nolēma atbalstīt projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta" (Skolas iela) sagatavošanu un iesniegšanu finansējuma saņemšanai.


Projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta" (Skolas iela) ietvaros


plānota Skolas ielas pārbūve posmā no Kārļa Zāles laukuma līdz Teātra ielai; laukumu izbūve  zemesgabalos Skolas ielā 7A, Skolas ielā 9, Baznīcas ielā 7, Baznīcas ielā 9; inženierkomunikāciju izbūve un pārbūve posmā no Zāles laukuma līdz Baznīcas ielai.


Projekta kopējās izmaksas tiek lēstas 1, 85 miljonu eiro apmērā, no kurām 85 % (1 572 948,72 eiro) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 3, 75% (69 394, 80 eiro) – valsts budžeta dotācija un 11, 25 % (208 184, 39 eiro) – pašvaldības līdzfinansējums.