Industriālajam mantojumam Latvijā un Igaunijā ir lielas attīstības iespējas un tā objekti iegūst arvien nozīmīgāku lomu tūrisma piedāvājumā. Interese ir arī par objektiem Liepājā.

Tā pēc industriālā mantojuma nedēļas nogales secinājuši tās organizētāji un objektu saimnieki.

Kurzemes plānošanas reģiona projekta "Industriālais mantojums" vadītāja Jana Kalve aģentūrai LETA stāstīja, ka piecās nedēļas nogalēs 55 industriālā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā apmeklējuši vairāk nekā 13 000 viesu, vislielāko interesi izrādot par bākām, seno fabriku ēkām, dzelzceļa objektiem un ūdenstorņiem.

Viņa minēja, ka sperti pirmie soļi, lai industriālā mantojuma celtnes un objekti, kas savas funkcijas zaudējuši, pārtaptu par jauniem tūrisma objektiem. Iedzīvotāju interese apliecina, ka jāturpina industriālā tūrisma objektu sakārtošana un maršrutu pilnveide.

Piecas nedēļas nogales septembrī un oktobrī apmeklētājiem bija pieejami unikāli industriālā mantojuma objekti Latvijā un Igaunijā. Daži no tiem ikdienā nav pieejami, piemēram Liepājas ūdenstornis un Valdgales vējdzirnavas. Ērtības labad visi objekti bija apvienoti piecos maršrutos pa reģioniem – Vidzeme, Kurzeme, Rīgas reģions, kā arī Rietumu un Dienvidigaunija. Maršrutos bija iekļautas bākas, dzirnavas, hidroelektrostacijas, ūdenstorņi, senu ražotņu ēkas, muzeji un dzelzceļu mantojuma objekti.

Vidzemē visapmeklētākās bija senās ražotnes un dzelzceļš, Rietumigaunijā - bākas, Rīgas reģionā apmeklētāji deva priekšroku virknei ražotņu un to muzejiem, savukārt Dienvidigaunijā vislielāko interesi ceļotāji izrādīja par dzirnavām. Kurzeme bija viens no visapmeklētākajiem reģioniem, kur gandrīz 6400 viesu deva priekšroku bāku un ūdenstorņu iepazīšanai.

Projekts "Industriālais mantojums tūrisma attīstībai" tiek realizēts Innterreg Igaunijas - Latvijas programmā, kas ļauj izcelt industriālā mantojuma objektus un maršrutos vienkopus piedāvāt interesentiem tos apskatīt. Nepilnu divu gadu laikā Latvijā jau ir atjaunoti un notiek darbs pie Zilākalna un Aizputes ūdenstorņa, Airītes stacijas, Baložu dzelzceļa, Kuldīgas industriālā mantojuma torņa, Jaunpils dzirnavām, kā arī Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvokļa.

Kopumā Latvijā un Igaunijā ar projekta finansiālo atbalstu tiks uzlaboti 25 industriālā mantojuma objekti

Liepājā kopumā Industriālā mantojuma nedēļas nogali 13. un 14. oktobrī apmeklēja ap 500 cilvēku.

13.oktobrī Karostas gide Sarmīte Anevica vadīja ekskursijas pa Karostas ūdenstorni. Pēc ekskursijām bija apskatāma ekspozīcija par ūdenstorņa vēsturi, ūdens ieguvi un kanalizācijas sistēmu, ūdenssaimnniecību Liepājā un Karostas ūdenstorņa nozīmi 1919. gada Brīvības cīņās.

Bija apskatāma arī foto izstāde no foto plenēru "Karosta – foto osta" arhīviem par tēmu "Karostas indurstriālais mantojums" un fotogrāfa Ivara Salmaņa digitālā fotoizstāde par Kurzemes reģiona industriālā mantojuma objektiem. Fotogrāfijas tapušas Projekta "Industriālais mantojums" ietvaros. 14.oktobrī Karostas gide Sarmīte Anevica turpināja vadīt ekskursijas pa ūdenstorni.  

Vēl 14.oktobrī stāvlaukumā pie "Lielā dzintara" sākās Liepājas gida un vēsturnieka  Gunāra Silakaktiņa vadīta bezmaksas ekskursija ar autobusu pa Liepājas industriālā mantojuma objektiem (līdz 50 dalībniekiem). Ekskursija noslēdzās Karostas ūdenstorn. Pēc ekskursijas pa ūdenstorni dalībnieki tika aizvesti ar autobusu atpakaļ uz Liepājas centru. Šajā dienā torni kopā ar autobusa ekskursiju apmeklēja ap 200 cilvēku.