Sestdien, 25.aprīlī, no pulksten 9 līdz 15 visā Latvijā norisināsies Lielā talka, kurā tradicionāli piedalās arī Liepāja. Talkas laikā tiks sakoptas vairāk nekā 50 pilsētas teritorijas.

Gan pludmales un kāpu zona, gan ezermala, 14.novembra bulvāris, Ziemeļu forti, Beberliņi un daudzas citas, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Savas talkošanas vietas līdz šim ir pieteikušas gan Liepājas iestādes, gan privātpersonas, valsts iestādes un dažādas biedrības.

Atkritumu savākšanas maršruts un konteineru izvietojums apskatāms kartē, kas pieejama Liepājas pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā "Sabiedrība/ Lielā talka 2015".

Ikviens iedzīvotājs, kurš vēlēsies piedalīties talkā, speciālos talkas maisus, kas šogad būs zilā krāsā, pirms talkas var saņemt:
• Liepājas Komunālajā pārvaldē, Uliha ielā 44, vispirms sazinoties ar komunālās nozares vadītāju Juri Muskatu pa telefonu 26573765 (ja nepieciešami vairāk kā 10 maisi);
• domes Vides un veselības daļu pa telefonu 63404745 (ja nepieciešams līdz 10 maisiem).

Ja iedzīvotājiem saglabājušies maisi no iepriekšējo gadu talkām, arī tos drīkst izmantot.

Lielajā talkā iedzīvotāji aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, veidot puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus, u.c.  

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, visus talkas darbus koordinē domes Vides un veselības daļa, kas konsultē iestādes, organizācijas un iedzīvotājus par teritoriju sakopšanu, kā arī apkopo informāciju par talkas laikā paveiktajiem darbiem. Ikviens iedzīvotājs, kuram ir jautājumi par Lielās talkas norisi vai teritoriju uzkopšanu, var vērsties domes Vides un veselības daļā. Papildu informācija par Lielo talku Latvijā pieejama mājas lapā www.talkas.lv   

Lai talka norisinātos bez starpgadījumiem, Lielās talkas mājas lapā apkopota svarīgākā informācija, kas jāzina ikvienam talkas dalībniekam:

• Ko iesākt ar aizdomīgiem atkritumiem un mirušiem dzīvniekiem?
Ja talkojot ieraugi izlietotas injekcijas šļirces, pudeles ar ķīmiskiem vai nenosakāmiem šķīdumiem, akumulatorus, kā arī citus bīstamus atkritumus – neaiztiec tos! Par šādu priekšmetu atrašanās vietu informē talkas koordinatoru Daci Liepnieci pa tālruni 29188499! Bet, ja talkojot dabā vai pilsētas teritorijā uzej mirušu dzīvnieku – neaiztiec to, bet gan ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmei "Lauva sirds" pa tālruni 63443909 vai 26660552. Savukārt, ja ieraugi vairāk nekā divus ievainotus vai bojā gājušus dzīvniekos, ziņo operatīvajam dienestam pa tālruni 112.

• Kā apģērbties?
Talkojot noteikti lieto darba cimdus! Iesakām vilkt garās bikses un kreklu vai jaku ar garām piedurknēm. Kājās velc slēgtus apavus ar pietiekami cietu, biezu zoli, lai pēdās neieduras kāds nepamanīts stikls vai ass priekšmets. Galvā liec cepuri vai lakatu. Šāds apģērbs Tevi pasargās arī no ērču kodieniem!