Lai sniegtu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem atbalstu jaunu sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei, kā arī uzlabotu vides kvalitāti pilsētas mikrorajonos un veicinātu dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu, pašvaldība izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma programmai, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji pašvaldības projektu konkursā var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu jeb atkritumu sētiņu izveidei 50% apmērā no būvniecības un būvniecības dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk par 800 eiro. 2021.gada pašvaldības budžetā šim mērķim ir paredzēti 3200 eiro.

Projektu pieteikumus līdz 2. augustam var iesniegt klātienē Liepājas pašvaldības administrācijā, atstājot tos foajē izvietotajā pastkastītē, vai nosūtīt pa pastu, adresējot Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centram, Rožu ielā 6.

Konsultācijas par konkursa nosacījumiem var saņemt Nekustamā īpašuma pārvaldē, rakstot uz e-pastu: aivars.kanka@liepaja.lv, vai zvanot pa tālruni: 634 04717 vai 29 407 687.

Plašāku informāciju par nepieciešamo dokumentāciju var skatīt pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā Projektu līdzfinansējuma konkursi.

Atkritumu apsaimniekošanas sistēma ir viens no būtiskākajiem virzieniem Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanā vides aizsardzības, resursu pārvaldības un apsaimniekošanas jomā. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā norādīts, ka viena no galvenajām aktivitātēm ir atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības uzlabošana, tajā skaitā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamības iedzīvotājiem uzlabošana.