Lai gan līgums vēl nav noslēgts, taču ir noslēdzies atkārtotais iepirkums par Hoijeres viesnīcas restaurāciju un pārbūvi, kurā uzvarēja SIA "RERE Meistari".

Iepirkumu komisija lēmumu par labu SIA "RERE Meistari" pieņēmusi 11.aprīlī, irliepaja.lv informēja domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja Solvita Zvejniece.

Piedāvātā līgumcena ir 2 205 177,71 eiro, neskaitot PVN.

"Līdz aprīļa beigām vēl var pārsūdzēt komisijas lēmumu, tāpēc vēl nedrīkstam noslēgt līgumu," skaidroja Zvejniece. Taču, ja pārsūdzības nebūs (konkursā piedalījās vēl viens pretendents – AS "Būvuzņēmums restaurators"), tad līgums tiks slēgts ar SIA "RERE Meistari".

Portāls jau rakstīja, ka pērn 31.oktobrī Liepājas dome izsludināja iepirkumu Hoijeres viesnīcas restaurācijai un pārbūvei par muzeja ēku. Pēc tam iepirkuma paziņojumā pasūtītājs divas reizes veica grozījumus, un šā gada 6.martā tika izsludināts atkārtots iepirkums, kas vainagojies ar rezultātu.

Dzīvojamās ēkas Kungu ielā 24 (Hoijeres kundzes viesnīca) restaurācija un pārbūve par muzeja ēku jāveic atbilstoši pilnsabiedrības "Pils Projekts" izstrādātā būvprojekta būvniecības 1. un 4.kārtai.

Nekustamais īpašums Kungu ielā 24 sastāv no zemesgabala 1913 m2 platībā un piecām ēkām. Ēku komplekss ir unikāls 17.gadsimta koka arhitektūras mantojums. Uz zemes gabala atrodas piecas ēkas, no kurām divas – tā sauktais Pētera I namiņš (Hoijers viesnīca) un ēka, kurā ierīkots folkloras centrs "Namīns", – ir arhitektūras pieminekļi. Pirms pāris gadiem rekonstruēta viena no kompleksa ēkām, kur ierīkota Jauniešu māja, bet pārējās ēkas – Pētera I namiņu, abas folkloras centra "Namīns" ēkas un šķūnīšus – plānots atjaunot.    

Hoijeres viesnīcas atjaunošana un pārbūve plānota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalstu. Projekts "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" (tajā iekļauti vairāki objekti, no Liepājas – arī koncertdārzs "Pūt, vējiņi!" un Sv.Trīsvienības katedrāle) iesniegts ES programmai, kas paredzēta, lai saglabātu, aizsargātu un attīstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstītu ar to saistītus pakalpojumus.

Šobrīd tiekot gaidīts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) gala lēmums par ERAF finansējuma piešķiršanu iesniegtajam projektam, sacīja Zvejniece.

Kungu ielā 24 veicamie darbi ir galvenās ēkas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku. Pārbūves darbi ir saistīti ar pamatiem, sienām, starpsienām, liftu šahtu, pārsegumiem, jumtu, ailu aizpildījuma elementiem, kāpnēm, margām, fasādi, grīdu pamatni, iekšējo apdari. Restaurācija ietver bioloģiskās destrukcijas novēršanu, koka konstrukciju konservāciju un protezēšanu, koka siju un griestu dēļu konservāciju; mūra sienu restaurāciju, apgleznoto sienas dēļu fragmentu restaurāciju, krāšņu restaurāciju un rekonstrukciju, vēsturisko tapešu rekonstrukciju un kopiju izgatavošanu,1. stāva griestu restaurāciju, kā arī vides pieejamības elementu, lūku un restu izbūvi. Būvniekam arī jāveic iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūves darbi, kā arī pagalma teritorijas labiekārtojuma atjaunošana starp ēkām – seguma, žogu izbūve, apzaļumošana, aprīkojuma uzstādīšana.

Būvniekam darbi jāveic 660 dienās jeb nepilnu divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Hoijeres viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku ir viens no lielākajiem projektiem, ko šogad gatavojas uzsākt pašvaldība – piedāvātā līgumcena ir 2,2 miljoni eiro (bez PVN).

Liels valsts finansējums šim gadam piešķirts arī vēl citiem projektiem: Grīzupes ielas pārbūves turpinājums (2,5 miljoni eiro), tenisa halle (1,55 miljoni eiro), degradēto teritoriju sakārtošana Vecajā ostmalā (1,6 miljoni eiro) un Kapsēdes ielā (1 miljons eiro), krasta aizsardzības būnas izbūve (981 750 eiro).