Pašvaldība plāno līdz 10. martam Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) iesniegt projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 7.kārta" jeb, īsāk sakot, "Saraiķu iela" finansējuma saņemšanai.

Projekts jau atbalstīts pastāvīgajās komitejās, atlicis vēl nobalsot par to šonedēļ domes sēdē.

Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai uzdots sagatavot projektu iesniegšanai finansējuma saņemšanai, bet visu ar projektu saistīto dokumentāciju – projekta pieteikumu, līgumu ar CFLA, būvdarbu līgumus, sadarbības līgumus, projekta un tā izpildi pamatojošos dokumentus, atskaites – parakstīt pilnvarots domes izpilddirektors Ronalds Fricbergs.

Jau šā gada 2. ceturksnī sadarbībā ar Komunālo pārvaldi un Iepirkuma daļu plānots izsludināt iepirkumu projekta būvdarbiem un būvuzraudzībai.  Savukārt 3. ceturksnī plānots uzsākt būvdarbus.

Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2023. gadā.

Lēmuma anotācijā teikts, ka projekta rezultātā pārbūvētie ielu posmi veicinās ērtu un netraucētu piekļuvi uzņēmumiem, tiks samazināti sastrēguma rašanās faktori pīķa stundās, samazinot CO2 izmešu koncentrāciju pilsētā un nodrošinot ilgtspējīgu un videi draudzīgu teritoriālo attīstību.


Atjaunojamajā teritorijā iekļauts Pulvera ielas biznesa parks (Pulvera iela 20 – 28) ar vairākām iebrauktuvēm, kas iziet gan uz Ziemupes ielu, gan Saraiķu ielu,

kur savu saimniecisko darbību attīsta alumīnija durvju un logu, kā arī alumīnija konstrukciju ražotāji, kuru ražošanas apjoms pēdējo gadu laikā ir pieaudzis un uzņēmuma teritorija nepārtraukti tiek paplašināta. Ielas posmu un tām piegulošo teritoriju infrastruktūras attīstība labvēlīgi ietekmēs arī iedzīvotājus, nodrošinot viņiem drošu pārvietošanos.

Uzlabojot pilsētvidi, palielināsies investīcijas uzņēmumos, tiks radītas jaunas darba vietas, paaugstinot pilsētas un tās ietekmes areāla ekonomisko izaugsmi, kā arī nodrošinās ielas teritorijas pieejamību. Projekta īstenošanas rezultātā pieaugs saimnieciskās darbības veikšanai piemēroto teritoriju platība.

Projekta kopējās izmaksas šobrīd tiek lēstas 800 000 eiro apmērā, no kurām attiecināmās izmaksas – 700 000 eiro, no tām, savukārt, Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums 85% apmērā – 595 000 eiro; valsts budžeta dotācija 3,75% apmērā – 26 250 eiro, kā arī; pašvaldības līdzfinansējums 11,25% apmērā –  78 750 eiro.

Tāpat pašvaldībai jānodrošina projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 100 000 eiro apmērā, kas tiks sadalīts pa gadiem: 50 000 eiro šogad un tikpat – nākamgad.

Lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu, ņemot vērā avansa maksājumu attiecināmo izmaksu segšanai 2023.gadā, pašvaldībai pavisam būs nepieciešami 164 500 eiro (iepirkumu rezultātā summa var mainīties).

Finanšu pārvaldei uzdots plānot šo finansējumu pašvaldības budžetā, nepieciešamības gadījumā piesaistot kredīta resursus.Līdz šim īstenotie vai uzsāktie degradēto teritoriju revitalizācijas projekti
1.Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 1.kārta – Vētru ielas pārbūve (pabeigts);


2.Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 2.kārta – Cukura ielas pārbūve, posmā no Nākotnes ielas līdz Grīzupes ielai (realizācijā);


3.Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 3.kārta – Ezermalas ielas, gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve posmā no Ganību ielas līdz Ezermalas ielai 11, esošā dzelzceļa tilts pārbūve par gājēju un velosipēdistu tiltu (realizācijā);


4.Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 4.kārta – degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām K.Zāles laukumā un posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai (realizācijā);


5.Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 5.kārta – Liegada ielas posma starp Liedaga 4 un Liedaga 6 izbūve par gājēju un velobraucēju ielu; ielas posma starp Liedaga 6 un Liedaga 8/14 izbūve ar brauktuvi un ietvēm; ielas posma starp Liedaga 4 un Dzintara 90 izbūve ar brauktuvi, ietvēm un veloceliņu, sadzīves kanalizācijas pārbūve (202,9 m), ūdensvada pārbūve (384,4 m), lietus ūdens kanalizācijas izbūve (467,7 m) (sagatavošanā);


6.Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 6.kārta – degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām Jūras ielas un Kūrmājas prospekta posmā no Fr. Brīvzemnieka ielas līdz Celtnieku ielai un no Elkoņu ielas līdz Hika ielai (sagatavošanā).