Ņemot vērā, ka arī Liepājā pēdējo dienu laikā intensīvi snidzis, pašvaldība aicina ēku īpašniekus un apsaimniekotājus sekot līdzi ēku jumtu drošībai un savlaicīgi tos attīrīt no sniega un apledojuma.

Namu saimnieki ir atbildīgi par jumtu tīrīšanu un uzturēšanu tādā stāvoklī, lai saglabātu konstrukciju nestspēju un nodrošinātu apkārtējo cilvēku un transportlīdzekļu drošību no iespējamas sniega vai ledus krišanas.

Intensīvi sniegot, sniegs noklāj ēku jumtus, un vietām veido sanesumus un pārkares pār jumtu dzegām. Savukārt pēc tam, sniegam pieblīvējoties vai kūstot, veidojas apledojums un lāstekas. Tas viss rada riskus ēku jumtu konstrukciju noturībai un garāmgājēju drošībai. Pašvaldība atgādina, ka stipra snigšana prasa ikviena mājas īpašnieka un apsaimniekotāja nekavējošu izvērtējumu un jumtu regulāru apsekošanu.

Bieza sniega sega un sanesumi uz jumtiem var radīt pārslodzi un tādējādi deformēt jumta klājumu vai to nesošās konstrukcijas. Mainoties laikapstākļiem, jumta konstrukciju noturības risks tikai pieaug, jo atkušņa laikā mitra sniega svars pieaug līdz pat četrām reizēm. Piemēram, tikko snidzis sniegs 25 cm biezumā sver 25 kg/m3, bet sablīvējies sniegs tādā pašā biezumā var svērt līdz pat 100 kg/m3.

Pašvaldība aicina savlaicīgi plānot un veikt sniega un apledojuma novākšana no jumtiem, renēm un caurulēm, kā arī pie jumta margām un sniega barjerām.