Pirmdien, 6.decembrī, būvvaldes komisija ekspluatācijā pieņēmusi Roņu ielas pārbūves un pludmales izejas labiekārtošanas darbus posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu ielā 4 un kāpu zonā.

Uzņēmums SIA “A-Land” pēc pašvaldības pasūtījuma ir pārbūvējis visu ielu un izbūvējis pludmales apkalpojošo ceļu kopā 797 m garumā, ieskaitot lietus ūdens kanalizāciju, kā arī veicis ielas apgaismojuma, divu krustojumu pārbūvi/izbūvi.

Roņu ielā pārbūvētas/izbūvētas ietves, veloceļš, vairākas gājēju pārejas, autostāvvietas gar ielas malām un auto stāvlaukums pie Zvejnieku alejas vai pie agrākā kultūras nama “Kursa” ēkas.

Ielā ir nodrošinātas vides pieejamības prasības un daudzveidīgs labiekārtojums un iestādīti jauni koki un krūmi, izveidoti zālieni.


Roņu ielas galā kāpu joslā ir izveidots ne tikai labiekārtojumus saules un peldes cienītājiem – pārģērbšanās kabīnes, tualetes, āra duša, mantu skapīšu novietne, informatīvās zīmes, velonovietnes un cits aprīkojums, bet arī betonēta izbrauktuve – pludmales apkalpojošais ceļš, kas sen bija nepieciešama operatīvajiem dienestiem, pludmales apsaimniekotājiem un pludmales glābējiem, lai liedagā varētu iebraukt ar transports. Līdz šim tāda iespēja bija tikai vienā vietā - Pērkones ielas galā.

Jaunās tualetes, āra duša, mantu skapīši, dzeramā ūdens krāni pludmales apmeklētāju un atpūtnieku lietošanā būs pieejami no nākamā gada pavasara – līdz ar vasaras sezonas sākumu.

Roņu ielas galā jūras pusē ir veikta kāpu nostiprināšana, izmantojot atbalsta sienas, koka sētiņas un piejūras smiltājiem raksturīgu augu stādījumus.

No 2020. gada augusta līdz šā gada vasaras vidum Roņu iela bija slēgta satiksmei. Šā gada jūlijā būvdarbi vēl nebija pabeigti, tie turpinājās līdz pat oktobrim, taču ielas un kāpu joslas jaunizbūvētā infrastruktūra daļēji jau bija pieejama atpūtniekiem un pilsētās iedzīvotājiem, savukārt novembra sākumā ir pabeigta dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.

Pašlaik pludmales zonā turpinās divi citi Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstīti projekti, kas tiks pabeigti nākamajā gadā. Šo projektu uzdevums ir labiekārtot Liepājas centra izejas uz jūru, veidojot tā sauktos pludmales vārtus, kuros atradīsies daudzveidīgs labiekārtojums pludmales apmeklētājiem - civilizētas tualetes, ģērbtuves, dušas, informācijas zīmes, soliņi, atkritumu urnas utt.


UZZIŅAI
Roņu ielas pārbūve paveikta divu ES struktūrfondu projektu ietvaros.
ERAF projekta Nr. 5.6.2.0./19/I/017 “Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta” mērķis ir degradētās teritorijas revitalizācija un publiskās pamatinfrastruktūras pārbūve/izbūve ostas sauszemes un kūrorta zonas teritorijās atbilstoši pašvaldības attīstības programmai.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta Nr. 20-02-FL03-F043.0207-000004 "Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā" ietvaros mērķis ir veikt Liepājas pludmales degradētās teritorijas revitalizāciju un publiskās pamatinfrastruktūras izbūvi kūrorta zonas teritorijas pieejamības veicināšanai, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot vides resursu saglabāšanu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo attīstību.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 444 089,15 eiro;
ERAF finansējums – 869 501,33 eiro;
Valsts budžeta dotācijas – 38 360,35 eiro;
EJZF finansējums – 212 500 eiro;
Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās izmaksas kopā ir 323 727,47 eiro.