Noslēdzies atklātais konkurss par tiesībām veikt energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš", kurā uzvarējusi firma "UPTK".

Būvdarbi paredz vienkāršotas fasādes atjaunošanu un apkures sistēmas pārbūvi atbilstoši SIA "Proenergo" izstrādātajai dokumentācijai. Līguma izpildes termiņš ir 110 dienas, un to plānots nodot ekspluatācijā vēl šajā gadā.

Pavisam konkursā piedāvājumus bija iesnieguši trīs pretendenti: SIA "MK būvniecība", kas piedāvāja darbus veikt par 400 091,48 eiro, SIA firma "UPTK", kuras piedāvājums – 445 137,36 eiro, kā arī SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks ", kuras piedāvājums bija 456 480,24 eiro.

Iepirkumu komisija, konstatējot piedāvājuma neatbilstību vienai no prasībām, SIA "MK Būvniecība" izslēgusi no turpmākas dalības iepirkumā un piešķīrusi līguma slēgšanas tiesības SIA "UPTK", kas paredzējusi piesaistīt arī apakšuzņēmēju – SIA "DanSan".

Ceturtdien, 8.jūnijā, pastāvīgajā Finanšu komitejas sēdē deputāti lēma par aizņēmumu projekta īstenošanai, kura kopējās izmaksas – 545 321,46 eiro (šajā summā pēc Fricberga sacītā ietilpst arī izmaksas, kas saistītas ar būvuzraudzību, autoruzraudzību, kā arī PVN) – pārsniedz iepriekš plānotās (513 025,99 eiro).

Paredzēts ņemt aizdevumu par visu nepieciešamo summu, lai nekavētu projekta sākšanu, sacīja Fricbergs, taču, iespējams, tas nebūs nepieciešams, ja tiks ieskaitīts ERAF specifiskā atbalsta mērķim paredzētais valsts finansējums (3,25%).

Kredīta atmaksu plānots veikt, sākot ar 2020.gadu. Kopējās kredīta izmaksas 14 gadu laikā paredzamas 558 408 eiro, t.sk. procentu maksājumi 13 086 eiro, ja procentu likme saglabājas 0,25% apmērā.

Kā jau vēstīts, dome iepriekš lēma par vairāku projektu (ēkas Peldu 5, stadiona "Daugava" ģērbtuvju, "Dzintariņa") iesniegšanu ERAF specifiskā atbalsta mērķim (energoefektivitātes uzlabošana) paredzētā finansējuma saņemšanai.

"Dzintariņš" bija viena no pirmajām pašvaldības ēkām, kas 2011.gadā ar Eiropas fondu finansiālu atbalstu tika nosiltināta. Šādas ēkas pavisam bija 26, tajā skaitā Valtera bibliotēka Zaļajā birzī, veco ļaužu ēka Ganību ielā, Ezerkrasta sākumskola un citas.

SIA "Proenergo" izstrādātais "Dzintaraiņa" ēkas pagaidu sertifikāts paredz, ka pēc projekta īstenošanas tiks sasniegts būtisks primārās enerģijas patēriņa samazinājums – 228 444,30 kwh/gadā. Tāpat ievērojami tiks samazinātas siltumnīcefekta gāzes.