Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde kopā ar Būvvaldes komisiju otrdien, 23. jūlijā, pieņēma labiekārtošanas darbus pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš”.

Tur bērnu drošībai tagad uzbūvēts jauns žogs, bet tuvākā pusgada laikā plānots ierīkot arī jaunu sporta laukumu un rotaļu pilsētiņu.

“Jauno žogu ļoti gaidījām, tagad bērniem ir lielāka drošība, jo pa blakus esošajām ielām notiek aktīva transporta kustība – jaunais žogs ir augstāks,  bērni vairs nevar aizsniegt rokturi, vārti veras tikai uz sētas pusi,” stāsta bērnudārza vadītāja Maija Korņejeva. Žogu būvēja SIA “Vidzemes energoceltieks”, celtniecības darbu izmaksas – Ls 46 764. Savukārt teritorijas labiekārtošanai – sporta laukuma un rotaļu pilsētiņas ierīkošanai vēl plānots izlietot Ls 41 500, un projekts šobrīd top.

Bērnudārza “Dzintariņš” jaunais žogs ir pirmais objekts izglītības iestādēs, kurš šovasar nodots ekspluatācijā. Šonedēļ darbi uzsākti arī Liepājas 2. vidusskolā, kur celtnieki no SIA “UPTK” veic sporta zāles ģērbtuvju remontu.

Šogad pašvaldība izglītības iestāžu renovācijas programmai pavisam atvēlējusi ap miljonu latu, tajā skaitā pusmiljonu – Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas renovācijas darbu uzsākšanai.

“Šogad īpašu vērību veltām skolu sporta zāļu ģērbtuvju un dušu telpu labiekārtošanai, lai tās atbilstu mūsdienu prasībām. Bērni aktīvi sporto, zāles ir noslogotas, bet daudzviet liels trūkums ir atbilstošas ērtības pirms un pēc treniņiem”, uzsver Golde.  

Sporta zāles ģērbtuves un dušas telpas atjaunos arī Liepājas 8. vidusskolā, Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolā, 3. pamatskolā. Liepājas 15. vidusskolā plānota tualešu renovācija sākumskolas skolēniem. Plānots veikt arī citus darbus – Liepājas Vakara maiņu vidusskolā ārsienu sanāciju un logu bloku siltināšanu, Centra sakumskolā atjaunos foajē un pirmā stāva koridoru, ierīkos jaunu elektroinstalāciju.

Jaunajam mācību gadam pošas arī citās pirmsskolas izglītības iestādēs. Nozīmīgi remontdarbi plānoti astoņās pirmsskolas izglītības iestādēs. Bērnudārzā “Kāpēcītis” nojauks veco pagrabu, lai paplašinātu bērnudārza teritoriju un rūpētos par bērnu drošību. Bērnudārzā “Rūķītis” veiks grupu telpu un pirmās kārtas žoga renovāciju. Sanitāro mezglu atjaunošana plānota bērnudārzos “Sprīdītis” un “Mazulītis”, bet “Pasaciņā” remontēs un labiekārtos foajē, galeriju un darbinieku tualetes. Savukārt Kristīgajā pirmsskolas izglītības iestādē atjaunos vienu kāpņu telpu un aktu zāli.

“Pašvaldība ik gadu izglītības iestāžu atjaunošanas programmā plāno ieguldīt ne mazāk kā pusmiljonu latu, lai sekmētu mūsu pilsētas izglītības iestāžu konkurētspēju un pievilcību”, uzsver Golde.